Pimeduses helkivad jänesejäljed.
Enri Uusna

Õppeprogrammi jooksul õpime tundma erinevate Eesti metsloomade eluviise ja iseloomulikke omadusi. Programm arendab õpilaste oskust otsida ja eristada loomade tegevusjälgi.

Õppetegevus toimub nii toas kui õues. Klassiruumis õpime loomade kohta vajaliku eelinfo joonistelt ja näitevahenditelt. Õue minnes teeme jalutuskäigu Palmse parkmetsa, mille käigus otsime loomade tegevusjälgi ja proovime määrata nende omanikke. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Eelkooliealine oskab:
-ära tunda ja kirjeldada tuntumaid metsloomi.
-märgata tegutsemise ja liikumise jälgi looduses.

I kooliastme õpilane teab lisaks:
-milline on õige käitumine metsloomaga kohtumisel.

I kooliastme õpilane oskab lisaks:
-kirjeldada metsloomade rolli toiduahelas.
-eristada sõraliste, koerlaste ja kaslaste jälgi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Lasteaed

Ainevaldkond "Mina ja keskkond"

 • Looduskeskkond.

1-3 kl I kooliaste

Ainevaldkond "Loodusained"

 • Loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine, organismid ja elupaigad, organismide rühmad ja kooselu.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus ja matemaatika.

 

Meetodid:

Arutelu

Otsimismäng - pealampide abil helkivate jälgede otsimine hämaras toas. Vahendid: helkivad loomajäljed, pealambid, paber, pliiats, vihjekaardid.

Võrdlemismäng - lamineeritud kaartide sorteerimine loomade lõikes (kehakaal, söök, looduslikud vaenlased). Vahendid: lamineeritud kaardid.

Slaidiesitlus - loomade jäljeread, pildid, videoklipid.

Uurimine. Vahend: nahad ja koljud.

Kõik kasutatavad vahendid on juhendaja poolt.

Juhis õpetajale:

Enne õppeprogrammi on soovitatav tuletada õpilastel meelde nende kogemused metsloomadega kohtumistest.  

Programm toimub nii toas kui õues - vajalik riietus vastavalt ilmale.

Vajadusel palune õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist. 

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada või ise kaasa teha.

Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös. 

Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja andma programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud tagasiside lingi kaudu.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogrammi on võimalik kohaldada liikumis- ja kerge vaimupuudega õpilastele. 

Programmi keskel on võimalik pidada söögipaus Palmse külastuskeskuse klassis.

Läbiviimise koht:

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, Palmse

Läbiviimise asukoht:

59.512810898927, 25.954799393877

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Enri Uusna

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

SISSEJUHATUS (10 min)

 • Tutvustatakse programmi eesmärki, tegevusi ja ajakava.
 • Õpilaste rühmadesse jagamine.
 • Pealampide laiali jagamine.

TUBASED TEGEVUSED (60 min)

 • Helkivate loomajälgede otsimine, vihjete abil määramine ja vastuste ühine kontroll.
 • Metsloomade ja nende tegutsemisjälgede tutvustus.
 • Rühmatöö vormis määrame iga looma kehakaalu, toidu ja vaenlased looduses.
 • Uurime metsloomade nahku, koljusid, väljaheiteid ja sarvi.
 • Arutleme, kuidas peaks käituma metsloomaga kohtudes.

EKSPEDITSIOON ÕUES (50 min)

 • Jalutuskäik Palmse mõisa parkmetsas.
 • Tegevusjälgede otsimine maapinnalt (võimalusel lumelt) ja määramine.

Tuvbaste tegevuste ja õue-ekspeditsiooni vahel on võimalik teha paus kaasa võetud toiduga einestamiseks. Selle arvelt pikeneb programmi kestus.

Viimati uuendatud:

29.10.2022