Kes elab tiigis
Ülo Soomets

Praktiline õpperogramm, kus uuritakse tiiki kui elupaika, püütakse kahvadega veeloomi ning määratakse püük. Selgitatakse, mis mõjutab elu tiigis.

 

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Tutvub tiigielustikuga (erinevad elusolendid ja nende omavahelised suhted tiigis) ja selgitab mõistet tiik; kasutab lihtsamaid uurimis- ja töövahendeid (kahv, luup) tiigipüügis; teab ja arutab teemal, mis mõjutab elu tiigis.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega: Mina ja keskkond – looduskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil. Kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda, tegutsedes koos täiskasvanuga.

Meetodid:

Vaatlus, uurimine lihtsamate uurimisvahenditega; vestlus, suhtlemine; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine.

Vahendid: kahv, luup, vesivann, määramiskaart.

 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Muu oluline teave: jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.
 

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

tiik hoovialal, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu (kui ei ole kokkulepitud teisiti).

Läbiviimise asukoht:

58.38274, 24.515555

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask, Kadri Kilusk, Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  1. Sissejuhatus: mis on tiik ja kuidas kasutada püügivahendeid ohutult.
  2. Teema arendus: püük kahvadega tiigist, hiljem klassis saagi uurimine ja määramine. Tutvume mõne loomaga lähemalt (keda sööb, kui suureks kasvab, kes sööb teda jne).
  3. Kokkuvõte: vestlus ja arutelu tiik kui elupaik – mis mõjutab elu tiigis?

Viimati uuendatud:

21.08.2020