jõeprogramm

Eesmärgid:

Lasteaed, 1-3 kl:

 • õppida eristama erinevaid puid. Tunda peamised puuliigid ära lehtede järgi
 • eristada parki ja metsa
 • tutvuda pargi kui elukeskkonnaga
 • teha vahet erinevatel veekogudel
 • Siduda praktiline looduse tundmine ja koolis õpitu

 4-9 kl:

 • saada teadmisi parkide ajaloo kohta Eestis Keila-Joa vabakujulise pargi näitel
 • leida erinevusi ja sarnasusi inimese poolt kujundatud ja looduslike maastike vahel
 • õppida tundma levinumaid kodu- ja võõramaiseid puu ja põõsaliike
 • saada teadmisi jõgede kujunemisest Keila jõe näitel (tekkimine ja jõe osad)
 • tutvuda jõe kui elukeskkonnaga
 • suur ja väike veering
 • arutleda jõgede tähtsuse ja keskkonnaprobleemide üle
 • saada teadmisi rohelise energia ja Keila-Joa hüdroelektrijaama ajaloost ja tänapäevast
 • harjutada kaardiga töötamise oskusi (kaardi ja maastiku vaatluste võrdlus, tingmärgid ja ilmakaared)
 • Siduda praktiline looduse tundmine ja koolis õpitu

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliaste:

2.1.4.2. Aastaajad

2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine

2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu

2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

II kooliaste:

2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood

2.1.6.12. Mets elukeskkonnana

2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

2.1.9.1. Inimene uurib loodust

2.1.9.3. Loodusnähtused

III kooliaste:

2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

2.3.4.1. Kaardiõpetus

2.3.4.3. Pinnamood

2.3.4.5. Kliima

2.3.4.6. Veestik

2.3.4.10. Euroopa ja Eesti veestik

Juhis õpetajale:

Tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Võimalusel alustada teema tutvustaisega juba koolis, et looduses liikudes oleks õpilastel võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud. Kuna programm toimub reeglina hommikusel ajal siis ka ilusa ilmaga võib olla rohi põlvekõrguselt niiske! Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Raja läbimisel tuleb arvestada loodusliku maastiku, kõrgustevahe ja treppidega. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Läbiviimise koht:

retk algab Keila-Joa RMK parklast ja toimub kõrvalasuvas parkmetsas

Läbiviimise asukoht:

59.397017526849, 24.2956132

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

muraste@studioviridis.ee
53 401 033, 51 58 379

Programmi läbiviija:

1 looduskooli juhendaja

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus raja alguspunktis, 15 min

- Tervitusring

- Eesseisva retke tutvustus

- Retkejuht uurib grupilt, mida retkelised juba sellest teemast koolis on teada saanud ja mida nad ootavad retkelt

- Loodusesõbra meelespea

Teema käsitlus:

Praktiline loodusretk kestusega 1,5 – 2,5 tundi sõltuvalt kooliastmest ja ilmastikuoludest.

Looduskaitse - rahvuspargid, looduskaitsealad. Kas park on looduskaitseala?

Erinevad metsatüübid ja kuidas eristub parkmets pargist. Õpime eristama pargi stiile.

Keila-Joa parkmetsas õpime eristama looduslikku metsa ja parkmetsa. Tutvume inimese poolt kujundatud maastiku, loodusliku maastiku (luited) ja parkmetsa istutatud võõrliikidega.

Parkmetsas elavad linnud, loomad. Käsitleme eeskätt neid, kelle tegevust või tegevusjälgi õnnestub vaadelda.

Kasutades maastikukaarti õpime tundma leppemärke ja liigume kaardi abil jõe vastaskaldale.

Erinevad voolu veekogud, kuidas jõgi tekib, jõe erinevad osad (vaatleme praktikas).

Jões olevad kivimid ja kuidas tekib liiv?

Kaardi erinevate maastike - vormide eristamine.

Roheline energia- tänapäev, ajalugu.

Jõega seotud taimed, linnud ja kalad.

Keskkonnaprobleemid jõgedel, jõe tähtsus (suur veeringe, magevesi).

Programmi käigus tehakse läbi vähemalt üks praktiline mäng vastavalt kooliastmele. Selleks võib olla nii objektide leidmine kaardil, puu kõrguse mõõtmine või jõe füüsikaliste omaduste mõõtmine.

Programm ei käsitle kultuuripärandit (Keila-Joa mõis ja ajalugu).

Retke teises pooles on 15-30 min söögipaus, mis toimub looduses (piknikuplats ei ole eraldi ettevalmistatud). 

Kokkuvõte ja lõpuring retke lõpp-punktis 15 min

Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolis õpituga paremini seostada.

Viimati uuendatud:

19.12.2020