Juhis õpetajale:

Õpilased peaksid kandma ilmale vastavat riietust, võiks olla kihiline, et vajadusel midagi vähemaks võtta. Jalanõud võiksid olla sportlikud ja soovitavalt veekindlad. Kaasas võiks olla kirjutusvahend.

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

40

Läbiviimise koht:

Looduses, Käsmu poolsaarel

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilane oskab loodusrajal kaardi abil liikuda, otsida infostendidelt vastuseid esitatud küsimustele, leida kaardil tähistatud punkte. Õpilased teavad rohkem Käsmu looduse, elustiku, rannikukoosluste, ajaloo ja keskkonnaprobleemide kohta, oskavad teha meeskonnatööd. Õpilased teavad, miks ei tohi prahti metsa jätta. Programmi kirjeldus: Õpilased lähevad kahekaupa Käsmu väikesele õpperajale, mida ei läbita täismahus, otsivad kaardi ja rajatähiste järgi õiget teed. Kontrollpunktides vastavad küsimustele. Raja alguses ja lõpus läheb vaja isiklikku nutiseadet. Mõlemas kohas on mobiilne internet olemas. Lõpuks kontrollitakse ühiselt vastuseid ja parimad saavad auhinnad. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö. Tagasiside: Programmi lõpus arutatakse vastused õpilastega koos läbi ja tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna. Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, aktiivõpe Seos õppekavaga: II kooliaste: loodusõpetus: Elu mitmekesisus Maal, Mets elukeskkonnana,  Läänemeri elukeskkonnana.  III kooliaste: loodusõpetus elus- ja eluta looduse seosed, bioloogia: selgroogsete loomade tunnused,  taimede tunnused ja eluprotsessid, seente tunnused ja eluprotsessid ökoloogia ja keskkonnakaitse, geograafia: geoloogia.
Maksumus: Programm on tasuline, hind 150 eurot klassi kohta. Bussi hind Tallinnast 280 eurot.

Viimati uuendatud:

20.03.2020