Minu toidulaud
Kurmet Kivipõld

Õppeprogramm toimub klassiruumis. Õpilased jagunevad gruppidesse ja programm algab grupitööga, mille käigus grupid arutlevad selle üle, kas nad toituvad tervislikult ja mis on üldse tervislik toitumine. Seejärel räägivad grupid oma mõtetest ja toimub ühine arutelu tervisliku toitumise üle. Seejärel räägib juhendaja toitumise põhimõtetest ja mis on kasulik, mis mitte, selgitab lühidalt mõisteid ja protsesse. Seejärel annab juhendaja gruppidele erinevaid toitumisega seotud väiteid, gruppide ülesandeks on otsustada, kas väide on õige või mitte ja põhjendada seda. Seejärel arutletakse ühiselt nende väidete üle.

Siis räägitakse õpilaste igapäevasest toidust ning määratakse selle koostist. Arutletakse, missugused toidud on kasulikud ja mis mitte.

Vaadatakse erinevate toiduainete ja toitude pakendeid ning uuritakse, missugust infot need meile toidu kohta annavad.

Räägitakse ka lisaainetest toitudes ning millepärast neid toitudele lisatakse, missugused lisaained on kahjulikud ja kuidas neid oma toidulaual vältida.

Räägitakse erinevatest kvalireedimärgistest ja arutletakse, mida need meile näitavad.

Seejärel räägitakse toidu tootmisest ja erinevate toiduainete ökoloogilisest jalajäljest. Toidu ökoloogiline jalajälg sisaldab endas nii toiduainete kasvatamist, töötlemist, säilitamist, kui ka transporti ja pakendamist. Arutletakse, missugustel toiduainetel on suur ökoloogiline jalajälg ja missugustel väike.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased teavad, missuguseid toitaineid ja muid komponente ning lisaaineid erinevad toidud sisaldavad, mida inimese organism vajab ja mis on kahjulik. Õpilased teavad, missugused e-ained on kahjulikud ning kuidas oma toitumist nii muuta, et võimalikult vähem kahjulikke aineid süüa. Nad saavad aru, mida tähendavad toiduainepakenditel olevad erinevad märgised. Õpilased saavad aru mis on GMO, mis on mahetootmine, ökoloogiline toit, miks tuleks eelistada võimalikult vähem töödeldud ja kohalikku toitu jne. Õpilased teavad mida tähendavad pakendil olevad öko)märgised. Õpilased oskavad valida võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega ja tervislikku toitu (mis on kahjulik keskkonnale, on kahjulik ka inimesele).

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

III kooliaste bioloogia: seedimine ja eritamine, Inimese toitumine ja selle mõju keskkonnale.

Meetodid:

Grupitöö, arutlus, iseseisev töö.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame klassis toolide ümbertõstmise organiseerimist grupitööks sobivaks. Klassis peaks olema võimalus näidata slaide ja kasutada wifit. 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Mõnes sobivas ruumis kooli lähedal või koolimajas, klassis

Läbiviimise asukoht:

58.8866713, 25.5000625

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Lea Kivipõld - magistrikraad toitumise alal - Tallinna Tehnikaülikool.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärk: õpilased teavad, missuguseid toitaineid ja muid komponente ning lisaaineid erinevad toidud sisaldavad, mida inimese organism vajab või mis on kahjulik, mis aineid lisatakse toidule nende säilivuse pikendamiseks. Õpilased  saavad aru, mida tähendavad toidupakendil olevad märgised erinevate e-ainete kohta. Õpilased teavad, missugused e-ained on kahjulikud ning kuidas oma toitumist nii muuta, et võimalikult vähem kahjulikke aineid süüa. Õpilased saavad aru mis on GMO, mis on mahetootmine, ökoloogiline toit, miks tuleks eelistada võimalikult vähem töödeldud ja kohalikku toitu jne. Õpilased teavad mida tähendavad pakendil olevad (öko)märgised. Õpilased oskavad valida võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega ja tervislikku toitu (mis on kahjulik keskkonnale, on kahjulik ka inimesele). Programmi kirjeldus: eelnevalt saadetakse õpilastele teema jaoks olulised materjalid, millega nad iseseisvalt kodus tutvuvad. Kõigepealt tehakse teema sissejuhatuseks väike arutlus, kus õpilsed räägivad oma tähelepanekutest seoses koduse iseseisva tööga. Juhendaja selgitab lühidalt olulisi teemasid mõisteid ja protsesse. Seejärel jagatakse õpilased gruppidesse ja iga grupp valib mingid toidud, mis neile maitsevad. Edasi selgitatakse välja toiduained, mida on vaja selle valmistamiseks, kust neid toiduaineid saab, kuidas need on toodetud ja mida sisaldavad. Grupid leiavad, kui suur võiks olla nende poolt valitud toidu ökoloogiline jalajälg ja kas see on tervislik või mitte. Programm lõppeb ühise analüüsiga, kus juhendaja annab lühiuurimusele selgitusi. Tagasiside: juhendaja annab klassile pärast programmi lõppu tagasisidet programmi tulemuste kohta. Kasutatavad õppemeetodid: uurimuslik õpe, grupitöö. Seos riikliku õppekavaga: III kooliaste  bioloogia: seedimine ja eritamine. Inimese toitumine  ja selle mõju keskkonnale.  
Maksumus: 200 eurot klassi kohta

Viimati uuendatud:

18.12.2020