Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

40

Läbiviimise koht:

Mõnes sobivas ruumis kooli lähedal või koolimajas, klassis

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Lea Kivipõld - magistrikraad toitumise alal - Tallinna Tehnikaülikool.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärk: õpilased teavad, missuguseid toitaineid ja muid komponente ning lisaaineid erinevad toidud sisaldavad, mida inimese organism vajab või mis on kahjulik, mis aineid lisatakse toidule nende säilivuse pikendamiseks. Õpilased  saavad aru, mida tähendavad toidupakendil olevad märgised erinevate e-ainete kohta. Õpilased teavad, missugused e-ained on kahjulikud ning kuidas oma toitumist nii muuta, et võimalikult vähem kahjulikke aineid süüa. Õpilased saavad aru mis on GMO, mis on mahetootmine, ökoloogiline toit, miks tuleks eelistada võimalikult vähem töödeldud ja kohalikku toitu jne. Õpilased teavad mida tähendavad pakendil olevad (öko)märgised. Õpilased oskavad valida võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega ja tervislikku toitu (mis on kahjulik keskkonnale, on kahjulik ka inimesele). Programmi kirjeldus: eelnevalt saadetakse õpilastele teema jaoks olulised materjalid, millega nad iseseisvalt kodus tutvuvad. Kõigepealt tehakse teema sissejuhatuseks väike arutlus, kus õpilsed räägivad oma tähelepanekutest seoses koduse iseseisva tööga. Juhendaja selgitab lühidalt olulisi teemasid mõisteid ja protsesse. Seejärel jagatakse õpilased gruppidesse ja iga grupp valib mingid toidud, mis neile maitsevad. Edasi selgitatakse välja toiduained, mida on vaja selle valmistamiseks, kust neid toiduaineid saab, kuidas need on toodetud ja mida sisaldavad. Grupid leiavad, kui suur võiks olla nende poolt valitud toidu ökoloogiline jalajälg ja kas see on tervislik või mitte. Programm lõppeb ühise analüüsiga, kus juhendaja annab lühiuurimusele selgitusi. Tagasiside: juhendaja annab klassile pärast programmi lõppu tagasisidet programmi tulemuste kohta. Kasutatavad õppemeetodid: uurimuslik õpe, grupitöö. Seos riikliku õppekavaga: III kooliaste  bioloogia: seedimine ja eritamine. Inimese toitumine  ja selle mõju keskkonnale.  
Maksumus: 200 eurot klassi kohta

Viimati uuendatud:

27.05.2020