karu
Pernova Hariduskeskus

Programmi läbivad teemad:

  • kala välis- ja siseehitusega tutvumine, kala kohastumused eluks vees.
  • rühmatöö - kuidas lahata kala, siseorganite leidimne;
  • välisehituse vaatlus;
  • siseorganite vaatlus, nende ülesanded.

Praktikum viiakse läbi 2-3 liikmelistes gruppides ja kasutatakse prepareerimisvahendid (prepareerimisvannid, käärid, skalpellid, pintsetid, kilekindad), joonised.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

tunneb ja nimetab antud kalaliigi välistunnuseid;
teab ja kirjeldab kala kohastumusi eluks vees;
mõistab kala välis- ja siseehituse seoseid veekeskkonnaga;
oskab väärtustada kalavarude olemas olu;
väärtustab kalade tähtsust ökosüsteemis ja teab miks ei või püüda alammõõduslisi isendeid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava - selgroogsete loomade tunnused - selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika - oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

 

Meetodid:

Meetodid: praktikum - prepareerimine, arutelu ja vaatlus.

Vahendid: kalad, prepareerimisvahendid (prepareerimisvannid, käärid, skalpellid, pintsetid, kilekindad), joonised.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine - keskusel olemas parkla (ka bussid).

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (10 min) arutelu:

  • kala välised kohastumused vee-eluks;
  • kalade toitumine ja koht ökosüsteemis.

Teema arendus (70 min):

  • enne lõikamist tutvustatakse, kuidas kala  lõigata ja milliseid ohutusnõudeid peab järgima, et mitte ennast vigastada;
  • rühmatöö (2-3 õpilast) - kala lõikamine, siseorganite (lõpused, süda, ujupõis, seedeelundid, sugunäärmed, erituselundid) leidmine;
  • siseorganite vaatlemine ja nende ülesanded.

Kokkuvõte (10 min):

  • vestlus ja arutelu teemal kala siseehituse seosed veekeskkonnaga. 

Viimati uuendatud:

28.02.2021