Jõuluaegsed tegevused ajaloo-hõngulises Kolga mõisas.
Riina Laanetu

 

Ootame nautima jõulutunnet Kolga mõisas! Mitmesaja-aastane suursugune mõis toob kaunistatuna eriliselt, ainult Kolga häärberile kohaselt esile jõulude võlu. Kuid mitte ainult nautima ei juhata see programm vaid toimub ka õppetegevus, käeline tegevus ja saadud teadmiste kinnistamine.

Programmi käigus teeme retke pargis (arutleme looduskaitse ja parkide olulisuseteemal), kus ootab väike üllatus. Külastame häärberi 2. korrust (arendab taju ja erinevate ajalookihistuste märkamist), Kolga Mõisa Galeriid (kunstinäitused ja kohaliku disaini ja käsitöö pood). Toimub käeline tegevus.

Lõpetame Galeriis, kus arutelu teel toimub saadud teadmiste kinnistamine ja einestame.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Mõisa ja pargiga tutvumine aitab õpilasel selgitada oma kultuurilist identiteeti.
Kolga mõisal on eriline hõng, mis arendab taju ja õpetab tunnetama erinevaid meeleolusid.
Ajaloolised paigad ja põlvkondade sidususe väärtustamine. See kõik on esitatud kohalike juhendajate poolt.
Looduskaitse (Lahemaa Rahvuspargis) ja parkide kaitse paremale adumisele kaasa aitamine.
Lehtpuude ära tundmine raagus olekus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusained : klint, looduskaitse .parkide tähtsus, lehtpuud raagus olekus.

Ajalugu: ajaloolised maastikud , ja mõisakompleks.

Kunstiõpetus: maalingud häärberis erinevatest ajastutes.

Käeline tegevus.

Meetodid:

 

Juhendatud ringkäigus pargis ja häärberis.

Kunstiõpetaja poolt juhendatud käeline tegevus.

Õpitu analüüs arutelu vormis.

Juhis õpetajale:

 

Riietus ilmastikule vastav, palume eine kaasa võtta.

Nutiseadmeid programmi ajal kasutada ei saa.

Kohalikult toitlustajalt on võimalik tellida soe söök. (ei sisaldu programmi hinnas)

Häärberi külastus on hinna sees. Kaks täiskasvanud saatjat grupi kohta on tasuta.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

220€

Lisainfo:

Kohtume Kolga mõisa külalistemaja ees.  

Kaasa eine, selga ilmastikule vastav riietus.

NB! Lasteaia rühm 180€.

Kui on rohkem õpilasi, kui 15. siis on maksumus 20€/õpilane.

Lasteaia rühmale kogu programm lühem ja tegevused kokkuleppel õpetajaga.

Kui grupi suurus ületab 15 õpilast, palume kaasa 2 täiskasvanud saatjat.

Läbiviimise koht:

Tegevused toimuvad Kolga mõisas ja selle ümbruses. Kolga mõisa häärberis ja valitsejamajas, matkame pargis ja metsaradadel.

Läbiviimise asukoht:

59.491582204114, 25.611756239086

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Riina Laanetu - Lahemaa loodus-ja kultuuripärandi giid ja Kadri Metstak - laste kunstikooli õpetaja.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kolga mõisa juures võtavad grupi vastu kaks juhendajat. Kui klassis on õpilasi üle 15, palume kaasa 2 täiskasvanud saatjat. Töötatakse eraldi gruppides, läbides roteeruvalt samad kohad.

Jalutuskäik pargis ja mõisa südames, häärberi teise korruse külastamine. 

Käeline tegevus ja õpitut kinnistava töölehe täitmine ja arutelu galeriis.

Lõpetamine, õpilased söövad oma kaasavõetud võileiba. 

Viimati uuendatud:

20.12.2022