Jõuluaegsed tegevused ajaloo-hõngulises Kolga mõisas.
Riina Laanetu

 

Mitmesaja-aastane suursugune mõis toob kaunistatuna eriliselt, ainult Kolga häärberile kohaselt esile jõulude võlu. Kuid mitte ainult nautima ei juhata see programm vaid toimub ka õppetegevus, käeline tegevus ja saadud teadmiste kinnistamine.

Programmi käigus teeme retke pargis (arutleme looduskaitse ja parkide olulisuseteemal), kus ootab võike üllatus. Külastame häärberi 2. korrust (arendab taju ja erinevate ajalookihistuste märkamist), Kolga Mõisa Galeriid (kunstinäitused ja kohaliku disaini ja käsitöö pood) ja Kolga Muuseumi (Kuusalu valla külade ajalugu) Toimub käeline tegevus.

Lõpetame Galeriis, kus arutelu teel toimub saadud teadmiste kinnistamine ja einestame.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Mõisa ja muuseumiga tutvumine aitab õpilasel selgitada oma kultuurilist identiteeti.
Kolga mõisal on eriline hõng, mis arendab taju ja õpetab tunnetama erinevaid meeleolusid.
Ajaloolised paigad ja põlvkondade sidususe väärtustamine. See kõik on esitatud kohalike juhendajate poolt.
Looduskaitse (Lahemaa Rahvuspargis) ja parkide kaitse paremale adumisele kaasa aitamine.
Lehtpuude ära tundmine raagus olekus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusained : klint, looduskaitse .parkide tähtsus, lehtpuud raagus olekus.

Ajalugu: ajaloolised maastikud , ja mõisakompleks.

Kunstiõpetus: maalingud häärberis erinevatest ajastutes.

Kodulugu: Kuusalu kihelkonna muuseumi näitused ja lood.

Käeline tegevus.

Meetodid:

 

Juhendatud ringkäigus välialal, häärberis ja muuseumis.

Kunstiõpetaja poolt juhendatud käeline tegevus.

Õpitu analüüs arutelu vormis.

Juhis õpetajale:

 

Kui õpilasi on üle 12, töötame kahes grupis, seepärast palume kaasa kaks täiskasvanud saatjat.

Kohalikult toitlustajalt on võimalik tellida soe söök.

Muuseumi ja häärberi külastus on hinna sees. Kaks täiskasvanud saatjat grupi kohta on tasuta.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

250€

Lisainfo:

Kohtume Kolga mõisa külalistemaja ees.  

Kaasa eine, selga ilmastikule vastav riietus.

NB! Maksumus alates 250€, see on 15 õpilast. Lasteaia rühm 150€.

Kui on rohkem õpilasi, kui 15. siis on maksumus 17€/õpilane.

Lasteaia rühmale kogu programm lühem ja tegevused kokkuleppel õpetajaga.

Kui grupi suurus ületab 12 õpilast, palume kaasa 2 täiskasvanud saatjat.

Läbiviimise koht:

Tegevused toimuvad Kolga mõisas ja selle ümbruses. Kolga mõisa häärberis ja valitsejamajas, matkame pargis ja metsaradadel.

Läbiviimise asukoht:

59.491780921295, 25.611115065403

Maakond:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Riina Laanetu - Lahemaa loodus-ja kultuuripärandi giid ja Kadri Metstak - laste kunstikooli õpetaja.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kolga mõisa juures võtavad grupi vastu kaks juhendajat ja töötatakse eraldi gruppides, läbides roteeruvalt samad kohad.

Jalutuskäik pargis ja mõisa südames, häärberi teise korruse külastamine. 1 tund.

Käeline tegevus ja muuseumi külastus. Eine. 2 tundi.

Lõpetamine ja arutelu häärberis, Kolga Mõisa Galeriis. 0,5 tundi.

Viimati uuendatud:

09.04.2021