Saaremaa prügi
Mahe Metsalu

Programmis anname ülevaate jäätmemajanduse hetkeseisust Euroopas ja kus asub Eesti selles pingereas ning kuhu me tahame jõuda. Räägime jäätmemajanduse põhimõtetest ja prügi sorteerimise vajadusest. Arutame teemadel ületarbimine, taaskasutus, jätkusuutlikus. Mõtleme koos välja lahendusi, kuidas meid ümbritsevat keskkonda hoida puhtana ja prügi poolt mitte ülekoormata. Uurime pakendi tekke ajalugu ja selle järsu tõusu põhjuseid. Vaatame  fotosid, kuidas on metsloomad, linnud ja kalad lõksu jäänud inimese poolt tekitatud prügisse.  Lisaks saame vastuse, miks on vaja prügi sorteerida ja sorteerime reaalselt prügi. 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab põhilisi jäätmeliike ja sorteerimise põhimõtteid.
Õpilane suudab mõelda, kuidas ennetada jäätmeteket, teab, mis on ületarbimine.
Õpilane oskab arutleda teemadel, kuidas mõjub prügi meie keskkonnale.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4 – 6  kl - II kooliaste   - inimene ja tema elukeskkond, erinevad liigid  ja elupaigad, jäätmete mõju loodusele, jäätemete mõju erinevatele looduskooslustele

7 – 9 kl III kooliaste – säästev areng, loodus – ja keskkonnakaitse, looduslik tasakaal, bioloogiline mitmekesisus ja inimtegevus

Gümnaasium ja täiskasvanud – säästev areng, loodus- ja keskkonnakaitse, erinevate ökosüsteemide säästlik majandamine ja kaitse

Meetodid:

Arutelu prügi teemal ja mis juhtub prügiga edasi; prügi ja sellega toimetulemine (plakatid); prügi eri liigid, sorteerimine ja uuesti

kasutamise võimalused; praktiline prügi sorteerimine; PowerPoint esitlus ja loeng koos praktilise prügi sorteerimisega

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

0€

Lisainfo:

Programmi kestvus kokkuleppe kohaselt 45 või 2x45 minutit

Läbiviimise asukoht:

58.298186380642, 22.099837158829

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)

Programmi läbiviija:

Mahe Metsalu, Keskkonnaamet

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Jäätmete eluring
Author:
Mahe Metsalu
oppeprogrammi kirjeldus Jaatmete eluring.pdf(431.7 KB)

Jäätmed

Viimati uuendatud:

26.05.2020