Õpitulemused:

Õpilane teab, mis on prügi ning mis on jääde.
Õpilane oskab eristada jäätmeliike.
II ja vanema kooliastme õpilane teab, mida tähendab ringmajandus.
II ja vanema kooliastme õpilane teab jäätmepüramiidi astmeid: ladestamine, energia tootmine, ümbertöötlemine, korduvkasutamine, tarbimise vähendamine ja ennetamine.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1-3 kl I kooliaste  

  • Loodusõpetus: organismid ja elupaigad; inimese elukeskkond.

4-6 kl II kooliaste

  • Loodusõpetus: inimene; elu mitmekesisus Maal; õhk; vesi kui aine, vee kasutamine; elukeskkond Eestis; Eesti loodusvarad.

7-9 kl III kooliaste  

  • Loodusõpetus: ainete ja kehade mitmekesisus; elusa ja eluta looduse seosed; ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Gümnaasium  

  • Bioloogia: ökoloogia; keskkonnakaitse.
  • Geograafia: loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, Palmse; kool.

Läbiviimise asukoht:

59.51279797916, 25.954835863295

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Enri Uusna

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmis:

  • Tutvume erinevate jäätmeliikidega ja harjutame sorteerimist
  • Vaatame ja katsume taastöötluse ja taaskasutuse vahe- ja lõpptoodangut.
  • Arutleme jäätmetekkest ja selle probleemidest.

Viimati uuendatud:

24.08.2020