Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

koolis

Maakond:

Raplamaa

Otsekontakt:

maarika.mannil@keskkonnaamet.ee
53 285 846 (Maarika Männil)

Programmi läbiviija:

Maarika Männil

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi abil - mõistetakse, et jäätmeid tekitab ainult inimene. Looduses toimub ainete ringlemine ja jäätmeid ei teki - teadvustatakse, et kodune jäätmete liigiti kogumine ning õigesse konteinerisse viimine on ainuõige käitumine lisaks jäätmetekke vähendamisele, taas- ja korduvkasutamisele. - me kõik osaleme ringmajanduses, kui sorteerime jäätmed liigiti. Sellega kasutame olemasolevat materjali  uuteks toodeteks, hoiame kokku energiat ja veekulu. Õppeprogrammi esimeses tunnis: - näitlikustatakse ainete ringlemise põhimõtet looduses taimede ja loomade näitel - saadakse aru, et jäätmed tekivad ainult inimese elutegevusel - mõistetakse, et jäätmete sattumine tagasi aineringlusesse oleneb ainult inimese tegevusest (oluline on teadlikkus ja tahe.) Teises tunnis: - korratakse üle jäätmete liigiti sorteerimise põhimõtted (jäätmed = materjal, millest saab teha uusi tooteid) - näited toodetest, mis on tehtud jäätmetest, ringmajanduse visualiseerimine.
Maksumus: TASUTA

Viimati uuendatud:

20.03.2020