Vihmapilved horisondil.
Foto: Enri Uusna

Programmis tutvume ilmaga seonduvate mõistetega ja arutleme, miks on ilmavaatlused vajalikud meie eluviisi ja tervise seisukohast.

Lähemalt õpime tundma erinevaid ilmastikunähtusi ja nende tekkepõhjusi. Toome välja seoseid ilma kujundavate tegurite ja ilmastikunähtuste vahel. Arutleme, milline oleks Maa kliima ilma Päikseta.

Programmi lõpus vaatleme ilma. ja võrdleme saadud tulemusi Riigi Ilmateenistuse poolt samaks päevaks tehtud ilmaprognoosiga.
 
 

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

I kooliastme õpilane teab:
- Päikese olulisust ilma kujundamisel;
- Eesti aastaaegu ning nende tunnuseid;
- kuidas tekivad ilmastikunähtused: tuul, pilved, vihm, lumi, lörts, rahe, sula, tuisk, põud, äike.
I kooliastme õpilane oskab:
- kasutada termomeetrit ja kompassi;
- kirjeldada ilma: pilvisus, sademed ja õhutemperatuur;
- töötada meeskonnas.

II kooliastme õpilane teab lisaks eelnevale:
- atmosfääri mõistet;
- vee kolme olekut, jää sulamis-, vee külmumis- ja keemistemperatuuri;
- kuidas tekivad ilmastikunähtused: härmatis, udu, vikerkaar, üleujutus, kaste, hall.
II kooliastme õpilane oskab lisaks eelnevale:
- kirjeldada ilma: tuule suund, pilvetüübid;
- võrrelda ilmakaardi abil Eesti eri piirkondade ilma.

III kooliastme õpilane teab lisaks eelnevale:
- mõisteid: kliima, kasvuhooneefekt, õhurõhk;
- kliimavöötmeid;
- seost õhurõhu ja temperatuuri vahel.
III kooliastme õpilane oskab lisaks eelnevale:
- tuua näiteid kliimamuutuste mõjust inimkonnale.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1-3 kl I kooliaste

Ainevaldkond“ Loodusained“  

 • Loodusõpetus: Aastaajad; Ilm; Minu kodumaa Eesti.

4-6 kl II kooliaste 

Ainevaldkond "Loodusained"

 • Loodusõpetus: Maailmaruum; Planeet Maa; Vesi kui aine, vee kasutamine; Õhk.

7-9 kl III kooliaste

Ainevaldkond „Loodusained

 • Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed.
 • Geograafia: Kliima; Euroopa ja Eesti kliima.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus.

Lõimitud on loodusõpetus, geograafia, matemaatika, füüsika.

Meetodid:

Arutelu.

Võrdlemine: ilmaennustuse võrdlemine tegeliku ilmaga. Aastaaegade tunnuste võrdlemine.

Mõõtmine: õhu- ja maapinna temperatuuri määramine. Tuule suuna ja ilmakaarte määramine. Talvel lume paksuse mõõtmine. Vahendid: termomeeter, tollipulk, kompass, tuulelipp.

Rühmatöö: mõõtmistegevuste jaotamine meeskonnas, töölehe täitmine. Vahendid: tööleht, kirjutusalus, pliiats.

Katsed: kuuma õhu paisumine pudelis (õhurõhk ja tuul). Pilve tekitamine purki. Staatilise elektri tekitamine juhendaja juustesse (äike). Vahendid: elektriline veekeetja, pudel, purk, õhupallid, tikud, plastkarp, vesi.

Kõik kasutatavad vahendid on juhendaja poolt. 
 

Juhis õpetajale:

Enne programmi on soovitatav õpilaste eelteadmised ilma teemal aktiveerida. III kooliastme õpilastel on soovitatav eelnevalt läbi töötada kliimat kujundavad tegurid ning kliimavöötmed.

Programmi esimene pool toimub klassiruumis. Vajalik on piisav lauapind ja ühendus elektrivõrguga katsete tegemiseks klassi ees. Samuti on vajalik slaidide esitamise võimalus.

Programmi teine pool toimub välitingimustes. Selga panna ilmale vastav riietus.

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada või ise kaasa teha.

Pärast õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud tagasiside lingi kaudu. 

Õpetaja  rakendab õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisi nende edasises õppetöös.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis- ja vaimupuudega osalejatele. Õppeprogrammi on võimalik läbi viia liikumispuudega õpilastele. Lahemaa rahvuspargi keskuse põhikorrusel on võimalik liikuda ratastooliga.

Läbiviimise koht:

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, Palmse

Läbiviimise asukoht:

59.512838670602, 25.954844211656

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Enri Uusna, keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

SISSEJUHATUS (15 min)

 • Tutvustatakse programmi eesmärki, tegevusi ja ajakava. 
 • Eelteadmiste kontroll: mis on ilm ja miks on selle vaatlemine oluline?

SLAIDIESITLUS (55 min)   

 • Arutelu: kus toimuvad ilmastikunähtused? Atmosfäär.
 • Arutelu: päikse roll ilma kujundamisel. Aastaajad. Mis muutuks, kui Päike ei paistaks?
 • Õhu paisumist ja kokku tõmbumist illustreeriv katse. Arutelu tuule tekkest. 
 • Vee kolm olekut.
 • Ilmastikunähtuste ära tundmine slaididelt. 
 • Ilmakaart (Riigi Ilmateenistus, RainViewer, LightningMaps.org, Windy.com), ilmakaared.
 • Ilmavaatluse vahendid. Termomeetri skaala lugemise harjutus. 

PRAKTILINE TÖÖ (40 min)

 • Kogunemine õue välikeskkonda, juhendaja teadustab programmipäeva ilmaprognoosi.
 • Jaotumine meeskondadesse. 
 • Töövahendite tutvustus: termomeeter, tuulelipp, kompass, tööleht meeskonnale, kirjutusvahend.
 • Kompassi harjutus: ilmakaare määramine juhendaja valitud objektidele.
 • Ilmavaatlus: õhutemperatuur, maapinna temperatuur, tuule suund, pilvisus. Talvel lume paksuse mõõtmine. Aastaaja tunnuste kirjeldamine.
 • Ühine vastuste kontroll. Mõõtmistulemuste võrdlus ilmaprognoosiga.

KOKKUVÕTE (10 min)

 • Õpilane väljendab programmi jooksul saadud teadmisi ja kogemusi.

Programmi kooli tellides arvestada, et see kestab kaks täistundi, mitte akadeemilist tundi. Võimalusel kasutatakse vahetunni aega.
 

Viimati uuendatud:

05.05.2021