Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

40

Läbiviimise koht:

Kooli lähedal olev sobiv ruum või kool.

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

IMG_3737a_v
Author:
Pokumaa
IMG_3737a_v.jpg(1.31 MB)

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased teavad, millest on kliimamuutused tingitud, missuguste tegevustega tekitatakse kliimale kõige rohkem kahju ja kuidas saaks seda vähendada. Õpilased oskavad näha ühte probleemi  mitmest erinevast seisukohast, oskavad teisi kuulata ja oma seisukohti kaitsta. Programmi kirjeldus: Tegemist on haridusliku rollimänguga. Õpilaste ülesandeks on kehastuda erinevateks huvigruppide esindajateks, kes tegelevad kliimapoliitika kujundamisega ja välja tööta kliimapoliitika. Enamik materjale saadetakse õpilastele ette, et nad saaksid juba kodus ennast taustaga kurssi viia. Täpne instrueerimine toimub juba kohapeal. Tagasiside: Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab endale õpilaste tööd, mis annab võimaluse programmis alustatuga koolitunnis edasi minna. Kasutatavad õppemeetodid: hariduslik rollimäng, grupitöö. Seos riikliku õppekavaga: III kooliaste geograafia: kliima, Euroopa ja Eesti kliima. Bioloogia: ökoloogia ja keskkonnakaitse.
Maksumus: 150 eurot klassi kohta Tallinnas, väljaspool Tallinnat 200 eurot klassi kohta.

Viimati uuendatud:

20.03.2020