placeholder

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased teavad, millest on kliimamuutused tingitud, missuguste tegevustega tekitatakse kliimale kõige rohkem kahju ja kuidas saaks seda vähendada. Õpilased oskavad näha ühte probleemi  mitmest erinevast seisukohast, oskavad teisi kuulata ja oma seisukohti kaitsta.

Tegemist on haridusliku rollimänguga. Õpilaste ülesandeks on kehastuda erinevateks huvigruppide esindajateks, kes tegelevad kliimapoliitika kujundamisega ja välja tööta kliimapoliitika. Enamik materjale saadetakse õpilastele ette, et nad saaksid juba kodus ennast taustaga kurssi viia. Täpne instrueerimine toimub juba kohapeal. Tagasiside: Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab endale õpilaste tööd, mis annab võimaluse programmis alustatuga koolitunnis edasi minna.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

III kooliaste geograafia: kliima, Euroopa ja Eesti kliima. Bioloogia: ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Meetodid:

hariduslik rollimäng, grupitöö

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

40

Toimumise aeg:

Sügis
Talv

Hind:

200€

Lisainfo:

150 eurot klassi kohta Tallinnas, väljaspool Tallinnat 200 eurot klassi kohta.

Läbiviimise koht:

Kooli lähedal olev sobiv ruum või kool.

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

26.10.2020