Õpitulemused:

Õpilased teavad loodusvööndeid ja oskavad neid maailmakaardile paigutada, teavad vihmametsas ja kuumakõrbetes valitsevaid tingimusi, on näinud tüüpilisemaid seal kasvavaid taimi ning oskavad analüüsida nende taimede kohastumusi. Programmi tulemusel oskavad õpilased analüüsida vihmametsa kui ökosüsteemi, selgitada vihmametsade globaalset tähtsust ning teavad vihmametsades esinevaid keskkonnaprobleeme.

Programmi seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega
Programmi tulemusena praktiliste tegevuste ja uute kogemuste kaudu suureneb õpilaste keskkonnateadlikkus ja kujunevad säästva eluviisi harjumused ning hoiakud.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Gümnaasiumi riiklik õppekava. III kursus „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“
Metsamajandus ja -tööstus ning keskkonnaprobleemid – ekvatoriaalsed vihmametsad ja nende majandamine:

1) analüüsib vihmametsa kui ökosüsteemi ning selgitab vihmametsade globaalset tähtsust;

2) analüüsib vihmametsade ja majanduslikku tähtsust, nende majandamist ning keskkonnaprobleeme.

Meetodid:

Paaristöö või rühmatöö, ringkäik ja vaatlused kasvuhoonetes, võrdlemine, töölehe täitmine ja loodushariduslik mäng. Juhendaja poolt teema tutvustus ja õpilasi kaasav kokkuvõte.

Juhis õpetajale:

Ootame õpetajalt koostöövalmidust ja aktiivset osalemist programmi tegevustes koos õpilastega. Õpetaja roll on ka hoida korda, jälgida ülesannete täitmist ja koguda sisulist teavet.

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

TÜ botaanikaaias on tänapäevane õpikeskkond, õppeklass ja elustaimede püsiekspositsioon, botaanikaaias on lift, trepid ja välistreppide kõrval on ka kaldtee. Õpetajal palume registreerumisel teavitada botaanikaaia teabespetsialisti või juhendajat grupi erisustest (näiteks erivajadusega õpilased jm), koostöös kooliga täpsustame programmi võimalused.

Programmiks vajalikud õppevahendid annab juhendaja, õppevahendid on arvestatud rühmatööks. Täpsem lisainfo saadetakse õpetajale registreerumisel. Õuesõppe tundide puhul palun arvestada riietumisel ilmastikuga.

Läbiviimise koht:

TÜ botaanikaaia kasvuhooned ja õppeklass

Läbiviimise asukoht:

58.384823725798, 26.7213052

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

botaed@ut.ee
737 6180

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Loodusvööndid 4
Author:
TÜ loodusmuuseum ja botaanikaaed
Loodusvööndid_4.pdf(451.13 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk

Tutvuda taimede kasvukoha tingimustest sõltuvate kohastumustega vihmametsa taimede näitel. Õppida analüüsima vihmametsa kui ökosüsteemi, vihmametsade majanduslikku tähtsust ja keskkonnaprobleeme.

Õppeprogrammi sisu ja tegevuste kirjeldused


1. TÜ botaanikaaia ja programmi tutvustus ja soojendusmäng (nn ice breaker game – osalejate vastuvõtmiseks, õhkkonna loomiseks ja vestluse soojendamiseks).
2. Sissejuhatus loodusvöönditest ja kliimavöötmetest, loodusvööndite kaardiga tutvumine. Detailsemalt räägime vihmametsadest: vihmamets kui ökosüsteem, vihmametsade majanduslik tähtsust ja keskkonnaprobleemid.
3. Temaatiline ekskursioon kasvuhoonetes: vihmametsade ja kuumakõrbete taimed ja nende kohastumused. Õpilastele tutvustatakse vihmametsadele iseloomulikke liaane (näiteks monstera, tobiväät, kannatuslill jt) ja epifüüte (näiteks troopilised orhideed, sarvsõnajalg, habetillandsia jt) ning kuumakõrbetes kasvavaid sukulente (erinevad kaktused jt) Aktiivülesanded töölehega: tabelisse tuleb märkida taime liik, tema kasvuviis ja kohastumused; vihmametsa ja kõrbetaime võrdlus; kontuurkaardi täitmine.
4. Arutelu vihmametsade keskkonnaprobleemidest ja sellest, kuidas sealsed muutused mõjutavad inimesi ja majandust globaalselt.
5. Loodushariduslik mäng.
6. Õppeprogrammi kokkuvõte, millesse kaasatakse ka õpilased ja suuline tagasiside igalt osalejalt: mida uut sa täna siin botaanikaaias teada said? Mis sulle siin meeldis? Mis sulle täna siin kõige rohkem meelde jäi? jne.

Viimati uuendatud:

11.01.2021