Kiipsaare majakas
Anne Teigamägi

Tutvumine Vilsandi rahvuspargis asuva Harilaiu looduskeskkonnaga - kõrelombid, laulvad liivad, riimveeline järv, rannajoone muutumine, Läänemere elukeskkond, taimestik ja loomastik.

Harilaid on Eesti kõige kiiremini muutuva rannajoonega piirkond, kus on võimalik rannajoone muutust oma silmaga näha, kuna 90 aastat tagasi maismaale ehitatud Kiipsaare tuletorn asub täna meres.

Kuna Harilaiul asub väga palju kaitsealuseid liike, siis on seal liikumine piiratud ja selleks, et parklast jõuda ka viimaste huvitavate vaatamisväärsusteni, tuleb kokku läbida umbes 8-10 kilomeetrit.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

II kooliaste:
Õpilane tunneb tähtsamaid Läänemeres kasvavaid karpe ja vetikaid.
Õpilane teab tähtsamaid rannikul kasvavaid taimi.
Õpilane teab, kes on kõre, millist häält ta teeb ja millist elukeskkonda vajab.
Õpilane näeb kuidas rannajoon on muutunud ja mida liivade liikumise kaitseks on ette võetud.

III kooliaste:
Õpilane eristab erinevaid Läänemere selgrootuid ja teab nende toitumist ja kasu ökosüsteemile.
Õpilane tunneb eristab rohe-, pruun- ja punavetikat, teab nende ehitust, kasutamist ja rolli ökosüsteemis.
Õpilane tunneb levinumaid rannikutaimi, sh kaitsealuseid taimi ja invasiivseid taimi. Õpilane teab, miks kaitsealuseid taimi tuleb kaitsta ja milliseid meetmeid kasutada invasiivsete taimede leviku piiramisel.
Õpilane teab kõre häält ja oskab teda eristada teistest kahepaiksetest.
Õpilane teab, millist elukeskkonda on vaja kõre säilimiseks ja mida selleks on Harilaiul tehtud.
Õpilane tunneb olulisemate seente väliskuju ja sümbioosi taimedega.
Õpilane teab, kuidas on muutunud rannajoon ja oskab selgitada selle põhjust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Toetab  6. klassi loodusõpetuse ainekava:

Läänemere rannik. Elutingimused Läänemeres. Mere, ranniku ja saarte elustik ja iseloomulikud liigid ning nendevahelised seosed. Mere mõju inimtegevusele ja rannaasustuse kujunemisele. Inimese mõju keskkonnale. Looduskaitse Eestis. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse. Kaitsealad.

Toetab 8. klassi bioloogia ainekava:

Selgrootute loomade (karbid, meririst) välistunnused, nende tähtsus ökosüsteemis, hingamine ja toitumine; seened, nende välisehitus ja sümbioos taimedega; taimede välisehitus, kasvukoht ja levik; inimtegevuse mõju ökosüsteemide muutmisele, keskkonnakaitse tähtsus.

Meetodid:

Matk; jutustus; kõre kuulamine loodusheli.ee keskkonnas; kevadperioodil kõre kulleste vaatlus sigimisveekogu kaldalt; taimede vaatlus ja maitsmine (merikapsas, liiv-merisinep, merihumur, kurdlehine roos); invasiivse kurdlehise roosi tutvustus; kaitsealuste aas-karukella, rand-ogaputke, rand-seahernes tutvustus ja kaitse tähtsus;  rannakarpide kogumine ja võrdlus; vetikate kogumine, vaatlus ja võrdlus värvi alusel; grupiviisilise õpiülesande täitmine juhendi alusel; seente kogumine ja vaatlus (nt noor punakas juurepähkel meenutab hirvepabulat)

Looduskeskuse poolt on kasutamiseks binoklid kaugemate objektide ja lindude vaatluseks, karpide ja taimede määramislehed. 

Juhis õpetajale:

Kuna viibitakse mere ääres, siis kindlasti tuulekindlad riided. Kuna liigutakse liivasel maastikul, siis tugevad jalanõud. Kindlasti võtta kaasa süüa ja joogivett.

Kokku liigutakse kuni 10 km, seega meelekindlust ja vaprust.

 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Õppeprogrammil osalemisel peab arvestama liikumisega suhteliselt raskel maastikul (lahtine liiv), seetõttu on tugevad spordijalanõud või matkasaapad hädavajalikud. Kuna programm on mere ääres, siis on oluline, et seljas oleks tuule- ja vihmakindel riietus. Kindlasti peab olema kaasas lõunasöök ja midagi ka matka lõpuks näksimiseks. Lisaks joogivesi, eriti palavatel päevadel.

Läbiviimise koht:

Harilaid

Läbiviimise asukoht:

58.476368850826, 21.884222143073

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Anne Teigamägi (keskkonnakaitse 5. tase), bioloog Mart Mölder

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada mere mõju loodusele - kuidas on kohastunud eluks mereäärsed taimed, kuidas tuuled mõjutanud rannajoont ja seal asuvaid ehitisi, milliseid karpe, vetikaid ja aakriku rannal leidub ja milleks nad vajalikud on, kuidas muutuv maakasutus mõjutab haruldaste loomade ja taimede elu. 

Harilaid on Eesti kõige kiiremini muutuva rannajoonega piirkond, kus on võimalik rannajoone muutust oma silmaga näha, kuna 90 aastat tagasi maismaale ehitatud Kiipsaare tuletorn asub täna meres.

Kuna Harilaiul asub väga palju kaitsealuseid liike, siis on seal liikumine piiratud ja selleks, et parklast jõuda ka viimaste huvitavate vaatamisväärsusteni, tuleb kokku läbida kuni 10 kilomeetrit. Pikem puhkepeatus ja söögipaus kaasavõetud toidu tarbimiseks tehakse 2 tundi peale õppekäigu algust Laialepa lahe äärses RMK telkimiskohas, kus on pingid ja katusega laud.

Programmil kasutatakse looduskeskuse binokleid looduse uurimiseks.

Rannikuäärseid taimi, vetikaid ja rannas leiduvat mereloomastikku uuritakse leidude järgi ning grupitööna otsitakse 10 piirkonnale iseloomulikumat taime ja looma töölehe abil.

Õppeprogrammi täpsem kava ja kirjeldus on toodud allpool programmi lingil.

Viimati uuendatud:

21.05.2022