Harilaid
Mahe Metsalu

Matk Harilaiul tutvustab Vilsandi rahvuspargis asuvat Harilaiu poolsaart. Harilaiul saab tutvust teha väga mitmekesise elukeskkonnaga. Seal asuvad kõrelombid kõrede arvukuse tõstmiseks, riimveeline järv ja selle elustik, rannajoone pidev muutumine, laulvad liivad, meres asuv majakas. Samuti ei puudu ka Läänemeri, selle elukeskkond ja liigid. Harilaiul on hästi jälgitav, kuidas meri mõjutab maismaad ja rannajoont, kuidas taimed on kohastunud elutsema mereäärsetel aladel, kuidas inimtegevus mõjutab elurikkust. Mererannal on võimalik leida erinevaid Läänemeres elutsevaid karpe ja vetikaid. Harilaid on väga kiiresti muutuva rannajoonega piirkond. Harilaid on kuulus ka rohkearvulise haruldaste liikide tõttu ja mootorsõidukiga seal liikuda ei tohi. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab jälgida, kuidas on rannajoon muutunud ja mida on tuiskliivade kinnistumiseks ette võetud.
Õpilane teab kes on kõre ja mida ta eksisteerimiseks vajab.
Õpilane tunneb tüüpilisi rannal kasvavaid taimeliike ja haruldasi liike.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste -  loodusõpetus - erinevate looduskoosluste teke ja nendele iseloomulikud taimed ning loomad, Läänemere elustik

III kooliaste - bioloogia - taimede välisehitus, kasvukoht, tunnused, ökosüsteemid, bioloogiline mitmekesisus, jätkusuutlik areng, loodus- ja keskkonnakaitse

Meetodid:

Matk, taimede vaatlus, karpide ja vetikate kogumine ja võrdlus, arutelu, tööleht

Juhis õpetajale:

Selga ilmasikule vastav riietus, jalga soovituslikult matkasaapad või kummikud. Arvestada tuleb tugeva tuulega. Kuna matk on pikk, siis kindlasti kaasa veepudel.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Matka pikkus oleneb tellija soovist: lühike retk - kestvus 3 tundi, pikkus u 3-4 km;  pikk retk - kestvus 6 tundi, pikkus 13 km    

Läbiviimise koht:

Vilsandi rahvuspark, Harilaiu poolsaar

Läbiviimise asukoht:

58.473797826255, 21.902161140601

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)

Programmi läbiviija:

Mahe Metsalu, Keskkonnaamet

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Harilaid kui liikuv maa
Author:
Mahe Metsalu
oppeprogrammi kirjeldus Harilaid kui liikuv maa.pdf(462.06 KB)

Harilaid

Viimati uuendatud:

25.05.2020