Juhis õpetajale:

Kaasas olevad täiskasvanud innustavad õpilasi õppest aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, näidates õpilaste motiveerimiseks üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning osaledes tegevustes; vajadusel täidavad muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Aarne Paul

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: saab ülevaate põhilistest tehnilistest lahendustest rakettide saatmiseks ilmaruumi, tutvub kosmoselendude ajalooga, mehitatud lendude eripäraga, tegutsemisega rahvusvahelises jaamas ISS kaaluta oleku tingimustes ja teab kauglendude riske ning piiranguid; oskab tuua näiteid kosmosetehnoloogia rakenduste kasulikkusest igapäevases elus; saab ülevaate inimkonna uutest plaanidest kosmoses. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, väärtuspädevust ja arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi. Seos õppekavaga: füüsika ainekava: mehaanika, kehade vastastikmõju - gravitatsioon; päikesesüsteem; raskusjõud. Seostab vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kinnistab seoseid kosmosetehnika arendamise ja tänapäeva tipptehnoloogia maapealsete rakenduste vahel. Programmi käik: Sissejuhatus: loeng kosmosetehnika alused, raketifüüsika. Teema arendus: vestlus - kosmoselendude ajalugu ja tänane päev, videoloeng, arutelu - elamine kosmoselaevas, planetaariumiprogrammide ja aplikatsioonide kasutamine satelliitide asukoha määramiseks. Kokkvõte: mõttevahetus - satelliitide kasutamine igapäevaelus ja inimkonna uued projektid tulevikus. Vahendid: planetaariumiprogramm Otsingusõnad: avakosmos, kosmoselend, satelliit, gravitatsioon, päikesesüsteem, raskusjõud, energia.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

20.03.2020