Päike ja planeedid
Pernova Hariduskeskus

Programmis:

  • antakse ülevaade tänapäevastest kosmosetehnoloogiatest, mis viivad inimesed lähiaastatel Kuule, Marsile ja kaugemalegi;
  • räägitakse kosmosemajanduse arengust ja korduvkasutusega rakettide kasutamisest ning inimkonna uutest tehnilistest võimalustest satelliitide kasutamisel. 

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Planetaarium õpperogramm viiakse läbi 24 õpilasele.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

saab ülevaate põhilistest tehnilistest lahendustest rakettide saatmiseks ilmaruumi;
tutvub kosmoselendude ajalooga, mehitatud lendude eripäraga, tegutsemisega rahvusvahelises jaamas ISS kaaluta oleku tingimustes ja teab kauglendude riske ning piiranguid;
oskab tuua näiteid kosmosetehnoloogia rakenduste kasulikkusest igapäevases elus;
saab ülevaate inimkonna uutest plaanidest kosmoses.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, väärtuspädevust ja arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi.

Seos õppekavaga: füüsika ainekava: mehaanika, kehade vastastikmõju - gravitatsioon; päikesesüsteem; raskusjõud. Seostab vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kinnistab seoseid kosmosetehnika arendamise ja tänapäeva tipptehnoloogia maapealsete rakenduste vahel.

Keskkonnateadlikkus - kosmoseprügi küsimused on kõige suuremad probleemid seoses ühe suureneva satelliitide hulgaga Maa lähimas ümbruses.

Säästev areng – korduvkasutusega kosmoselaevad ja ohtlike fossiilkütuste asendamine biokütustel rajaneva tehnoloogiaga.

Meetodid:

Meetodid: vestlus, loeng.

Vahendid: planetaariumi programm.

Juhis õpetajale:

Kaasas olevad täiskasvanud innustavad õpilasi õppest aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, näidates õpilaste motiveerimiseks üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning osaledes tegevustes; vajadusel täidavad muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Aarne Paul (Füüsika MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (15 min):

  • sissejuhatav loeng kosmosetehnika alused;
  • raketifüüsika.

Teema arendus (60 min):

  • vestlus (10 min) –kosmoselendude ajalugu ja tänane päev. 
  • videoloeng (10 min) – elamine kosmoselaevas.
  • planetaariumiprogrammide ja aplikatsioonide kasutamine satelliitide asukoha määramiseks (30 min).

Kokkuvõte (15 min):

  • mõttevahetus: satelliitide kasutamine igapäevaelus inimkonna;
  • uued projektid tulevikus.

Viimati uuendatud:

05.04.2021