Juhis õpetajale:

kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Aarne Paul

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: teab meie asukohta Universumis, tunneb Linnutee galaktika ehitust; omab terviklikku pilti Universumi suuremastaabilisest struktuurist, galaktikate parvedest ja superparvedest; kirjeldab Universumi evolutsiooni alates Suurest Paugust tänaseni, nimetab kosmoloogilisi mudeleid ja oskab tuua näiteid kooskõlast vaatlusandmetega. Seos õppekava üldosaga: arendatakse õpilaste väärtuspädevust ja huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha kokkuvõtteid-järeldusi. Seos ainekavaga: megamaailma füüsika ainekava: seostab vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kinnistab teadmisi kogu Universumi kohta ja annab idee maailmakõiksuse tunnetamiseks tähistaeva vaatlemisel. Programmikäik: Sissejuhatav loeng - Linnutee galaktika, ehitus, meie asukoht Teema arendus: slaidiprogramm : Galaktikate liigid; videoloeng - Universumi suuremastaabiline struktuur; planetaariumiprogrammi kasutamine meie kosmilise asukoha määramisel,; kosmoloogilised teooriad ja tõendusmaterjalid. Kokkuvõte: arutelu ja vestlus -  uued teooriad: multiversum, teised dimensioonid. Vahendid: planetaariumi programm Otsingusõnad: Galaktika, Linnutee, galaktika parv, superparv, Suur Pauk, punanihe, kosmoloogia, multiversum.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

20.03.2020