Päike ja planeedid
Pernova Hariduskeskus

Programmis:

  • tutvutakse Universumi suuremastaabilise struktuuri ehituskivisid – galaktikatest kuni galaktikate superparvedeni;
  • antakse süsteemne kosmoloogiline maailmapilt koos edasivaadetega multiversumi ja teiste võimalike dimensioonide valdkonda.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Planetaarium õpperogramm viiakse läbi 24 õpilasele.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

teab meie asukohta Universumis, tunneb Linnutee galaktika ehitust;
omab terviklikku pilti Universumi suuremastaabilisest struktuurist, galaktikate parvedest ja superparvedest; kirjeldab Universumi evolutsiooni alates Suurest Paugust tänaseni;
nimetab kosmoloogilisi mudeleid ja oskab tuua näiteid kooskõlast vaatlusandmetega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendatakse õpilaste väärtuspädevust ja huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha kokkuvõtteid-järeldusi.

Ainetevaheline lõiming: megamaailma füüsika ainekava: seostab vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kinnistab teadmisi kogu Universumi kohta ja annab idee maailmakõiksuse tunnetamiseks tähistaeva vaatlemisel.

Meetodid:

Meetodid: loeng, arutelu.

Vahendid: planetaariumi programm, slaidiprogramm

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. '

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Aarne Paul (Füüsika MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Slaidiprogramm (30 min):

  • galaktikate liigid;
  • iikide määramise metoodika;
  • praktiline harjutus kasutades programmi Galaxy Zoo.

Videoloeng (45 min):

  • Universumi suuremastaabiline struktuur;
  • planetaariumiprogrammi kasutamine meie kosmilise asukoha määramisel;
  • kosmoloogilised teooriad ja tõendusmaterjalid.

Kokkuvõte (15 min): arutelu ja vestlus -  uued teooriad: multiversum, teised dimensioonid.

Viimati uuendatud:

05.04.2021