Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Juhis õpetajale:

Kaasas olevad täiskasvanud innustavad õpilasi õppest aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Soodsate välivaatlustingimuste korral vajalik õpilastel soe riietus, planetaariumiprogrammide kasutamine ebasoodsate olude korral. Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.3829951, 24.5152971

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Aarne Paul

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Kui palju kaalub minu mobiiltelefon_kirjeldus
Author:
Helen_Kivisild
Kui-palju-kaalub-minu-mobiiltelefon_kirjeldus.pdf(226.58 KB)

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: teab ja oskab kasutada virtuaalsete astronoomiliste vaatluste võimalusi üle interneti/ mobiiltelefoni/ nutiseadme. Kasutades IKT võimalusi, lahendab praktilisi ülesandeid, kogub infot vaatlusobjektide asukoha ja omaduste kohta ja kirjeldab tulemusi. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, väärtuspädevust ja arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuvate kultuurinähtuste vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha kokkuvõtteid-järeldusi. Seos ainekavaga:  füüsika ainekava: valgusõpetus, mehaanika - seostab vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kasutab IKT vahendeid astronoomia teadmiste kinnistamiseks ja ülesannete lahendamiseks. Programmi käik: Sissejuhatus - planetaariumi programme ja nutirakendusi tutvustav loeng Teema arendus: Praktikum I-Pad tahvelarvutitega: IKT vahendite kasutamise õppimine, lihtsamate tegevuste omandamine: Tähistaeva vaatlus, seoste loomine IKT taevakaartide ja reaalse tähistaeva vahel, ilmakaarte kindlakstegemine. Kokkuvõte: arutelu ja tahvelarvutitega ülesannete lahendamine. Vahendid: planetaariumi programm, IKT vahendid - I-Pad, taevakaardid. Otsingusõnad: tähistaevas, taevakaart, ilmakaared,  tähtkuju, Päikesesüsteem, planeet, internet, mobiiltelefon, nutiseade, teadusprojekt.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

02.12.2020