Päike ja planeedid
Pernova Hariduskeskus

Programmis:

  • antakse põhjalik juhatus, kuidas mõistlikult kasutada astronoomias interneti, nutiseadmete ja mobiiliäppide võimalusi taevakehade asukohtade ja liikumiste kindlaks tegemise kohta;
  • tutvustatakse 360 kraadi planetaariumi kui kõige võimsama Universumi visualiseerimise õppevahendi võimalusi.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Planetaarium õpperogramm viiakse läbi 24 õpilasele.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

teab ja oskab kasutada virtuaalsete astronoomiliste vaatluste võimalusi üle interneti/ mobiiltelefoni/ nutiseadme;
kasutades IKT võimalusi, lahendab praktilisi ülesandeid, kogub infot vaatlusobjektide asukoha ja omaduste kohta ja kirjeldab saadud tulemusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, väärtuspädevust ja arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuvate kultuurinähtuste vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha kokkuvõtteid-järeldusi.

Seos ainekavaga:  füüsika ainekava: valgusõpetus, mehaanika - seostab vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kasutab IKT vahendeid astronoomia teadmiste kinnistamiseks ja ülesannete lahendamiseks.

Keskkonnateadlikkuse seosed- vaatluskliima halvenemine linnades, valgusreostus ja liiklusest tulenev maapinna vibratsiooni on probleemiks vaatluste läbiviimisel. Mõistlik oleks kasutada seda  vähest pimedat selget taevast ja teleskoobiaega praktiliseks tegevuseks. Olla paremini ette valmistunud kasutades virtuaalseadmeid vaatluste planeerimisel.

Meetodid:

Meetodid: vestlus, arutelu, praktikum, mõõtmine.

Vahendid: planetaariumi programm, IKT vahendid - I-Pad, taevakaardid.
 

Juhis õpetajale:

Kaasas olevad täiskasvanud innustavad õpilasi õppest aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Soodsate välivaatlustingimuste korral vajalik õpilastel soe riietus, planetaariumiprogrammide kasutamine ebasoodsate olude korral.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Aarne Paul (Füüsika MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (45min):

  • planetaariumi programme ja nutirakendusi tutvustav loeng.

Teema arendus (30 min):

  • praktikum I-Pad tahvelarvutitega :IKT vahendite kasutamise õppimine, lihtsamate tegevuste omandamine;
  • tähistaeva teoreetiline vaatlusülesanne, seoste loomine IKT taevakaartide ja reaalse tähistaeva vahel, ilmakaarte kindlakstegemine, tahvelarvutitega teiste vaatlusülesannete ülesannete lahendamine (15 min).​​​​​​​

Viimati uuendatud:

27.02.2021