Juhis õpetajale:

Seos üldhariduskoolide geograafia ja bioloogia õppekavaga: evolutsioon, elu algus Maal, kemosüntees, fotosüntees, liigiteke, massiline väljasuremine, aineringe, taksonoomia, inimlased. Põhikooli II ja III astmele soovitame õppeprogrammi Elu areng ja fossiilid

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Särghaua õppekeskus, siseruumides

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

TTÜ Geoloogia Instituudi ja Särghaua õppekeskuse juhendajad

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Evolutsiooni tõendid
Author:
Särghaua õppekeskus
Tootuba_Evolutsioon.pdf(269.36 KB)

Programmi kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammis käsitletakse bioloogilise evolutsiooni paleontoloogilisi tõendeid, eeldusi elu tekke ja päritolu kohta Maal, mille kohta on otseseid tõendeid (fossiilid) leitud väga vähe. Kust pärinevad või kuidas said tekkida orgaanilised ühendid ning neist omakorda algelised rakud, millest algas evolutsioon.

Õppeprogrammi esimese osa toimub loengu vormis, kus käsitletakse evolutsiooni pöördelisi etappe geoloogilisel ajaskaalal nii geoloogiliste kui paleontoloogiliste tõendite alusel. Arutletakse kosmilistest ja geoloogilistest protsessidest tulenevate keskkonnatingimuste muutuste ning massiliste väljasuremiste mõju evolutsioonile. Õpilased koostavad organismide evolutsioonilise muutumise ja seda mõjutanud geoloogiliste sündmuste rea geoloogilisel ajaskaalal.

Õppeprogrammi teises osas käsitletakse konkreetseid fossiilide rühmi, mis võimaldavad selgitada organismide evolutsioonilist arengut või kasutada kivimite vanuse määramisel. Miks on Eesti unikaalne koht ürgse elu tundmaõppimiseks ning millised organismid elutsesid kunagises Paleobalti meres. Õpilased tegelevad fossiilide prepareerimise ja määramisega ning uuritakse konkreetsete organismide ehitust ja eluviisi, mis võimaldab kindlaks teha kunagi elanud organismide omavahelisi sugulussuhteid ja evolutsioonilist arengut. 

Viimati uuendatud:

16.09.2020