Juhis õpetajale:

Jälgida laste riietuse sobivust väliõppeks.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Lasteaed
Täiskasvanud

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Läbiviimise koht:

Pärnumaa, Tõstamaa vald, Ermistu küla, Ermistu Looduskeskus

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

info@ermistu.ee
+372 5629 7627

Programmi läbiviija:

Ermistu Looduskeskus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Ermistu järv asub Pärnumaal Tõstamaa vallas, 2 km Tõstamaa alevist põhja pool, selle pikkus on 4 km, suurim laius 1,72 km ja pindala kuni 480 ha. Suurim sügavus 2,9 m, keskmine sügavus 1,3 m. Veekogu põhja katab viie meetri paksune järvemudakiht. Seda peetakse Ermistu järve suureks rikkuseks – 1995. aastal tunnistati Ermistu järvemuda ravimudaks. Vesi on kollane, keskmise läbipaistvusega. Järve edelaosas esineb rohkesti ujuvaid saari. Idakaldal on nõrk murrutus, kus pealispind on ära uhutud ning on näha liivast aluspinda ja rändkive. Maastikku iseloomustab puutumata loodus, hõre asustatus, vaikus ja rahu. Õppeprogramm tutvustab Ermistu järve huvitavat ajalugu, selle taimestikku ja loomastikku ning ravimuda. Räägime bioloogilisest mitmekesisusest, looduskaitsest, säästvast arengust, õpime märkama seoseid inimese ja looduse vahel. Sõidetakse parvega järvele, kus võetakse mitmesuguseid vee-, elustiku- ja mudaproove. Teostatakse lihtsamaid mõõtmisi – veetemperatuur, läbipaistvus, hapnikusisaldus. Mikroskoobis uuritakse planktonit. Hinnatakse järve ökoloogilist olukorda. Talvel, kui järve katab jää, minnakse järvele jalgsi, kus puuritakse jäässe augud, uuritakse jääd, võetakse erinevaid proove ja tehakse mõõtmisi. Hinnatakse järve ökoloogilist olukorda ning selgitatakse talvise vee hapnikusisalduse tähtsust.    
Maksumus: 180€ (iga järgnev laps 9€)

Viimati uuendatud:

20.03.2020