Elurikkus metsas
Kadri Männisalu

Teeme tutvust metsa eluga ning eluga metsas. Õpime tundma erinevaid puu-, taime-, looma-, linnu- ja putukaliike läbi omavaheliste seoste (toitumisahelate ja -võrgustike kaudu).

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
tunneb rõõmu looduses viibimisest
suhtub austusega ümbritsevasse keskkonda ja seal elavatesse organismidesse
tunneb ära peamised antud metsas elavad liigid
oskab selgitada liikidevahelisi seoseid
käitub looduses keskkonnahoidlikult
oskab märgata inimmõju loodusele

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste:

mets elukeskkonnana

Meetodid:

Programmide käigus kasutame peale arutelude, rühmatööde, vaatluste ja vestluste ka mängulist õuesõpet. Aktiivõppemeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuse ja eelneva ettevalmistusega.

Juhis õpetajale:

Palume eelnevalt koolitunnis õpilastele programmi temaatikat ja läbiviimise asukohta tutvustada. 

Oluline on riietuda vastavalt õuesõppepäeva ilmale: kihiline riietus, müts, kindad, vihma korral vihmakeep, matkasaapad (soojema vesise ilmaga kummikud). 

Palun jälgige ilmateadet.

Kaasa palume võtta igal lapsel oma seljakotiga: võileib, energiarikas näks (pähklid, kuivatatud puuviljad) ja jook (vesi või tee – olenevalt aastaajast ja ilmast).

Kevadel võib metsas olla palju sääski. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programm toimub välitingimustes. 

Kohale sõitmise juhendid:

Saku rabametsa terviserajad 

https://kaart.delfi.ee/?bookmark=9ad35546b9783b02830531965e06b974

Pakamäe matkarada

https://kaart.delfi.ee/?bookmark=74a218db8147055ce41ee1d6f3a98f82

Vajadusel on võimalik Saku rabametsas programmi läbi viia ka liikumispuudega inimestele. 

Soovi korral teeme programmi ka paralleelselt kahele grupile. 

Oleme valmis tegema programme ka keelekümblusklassidele ning erivajadustega rühmadele. 

 

Läbiviimise koht:

Pakamäe matkarajal (Raplamaa, Raikküla); Saku Terviserajal (Harjumaal)

Läbiviimise asukoht:

59.297700026743, 24.68

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Loodusmaa retkejuhid

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammis teeme tutvust elurikkusega metsas. Õpime tundma erinevaid taime-, looma-, ja putukaliike läbi omavaheliste seoste (toitumisahelate ja -võrgustike kaudu). Programmi toimumispaigad on Pakamäe matkarada Raplamaal Raikkülas ning Saku rabametsa terviserajad Harjumaal. 

Õuesõppeprogrammis peame oluliseks väärtustada vastutustundlikku käitumist loodusesse ja elukeskkonda, äratada huvi ja austust looduse vastu ning tunda looduses viibimisest rõõmu.

Kogunemine on eelnevalt kokkulepitud paigas (nt matkaraja parklas), kus toimub sissejuhatus ning omavaheline tutvumine (15 min). Seejärel liigutakse matkaraja algusesse, kus aktiivõppemeetodeid kasutades saavad õpilased tutvustada oma eelnevaid teadmisi ja koolis õpitut (15 min). 

Programm on mõeldud eelkõige 4-6. klassi õpilastele ning selle kestus on kuni 3 tundi ning pikkus u 3 km sõltuvalt õpilaste füüsilisest ettevalmistusest ning ilmastikuoludest.

Programm keskendub metsale kui kooslusele ning erinevate metsatüüpide tutvustamisele. Tutvutakse tavapäraste metsaloomade ja -taimedega ning pannakse liigid omavahelistesse seostesse. Arutletakse iga liigi ning nendest moodustuva võrgustiku tasakaalu tähtsuse üle. Vaadeldakse metsa ning otsitakse loomade ja inimeste tegutsemisjälgi, arutletakse metsa tähtsuse üle nii kultuuri kui majanduse vaates. 

Programmi keskel on võimalus teha piknikupaus (30 min). Selleks palume osalejatel seljakotiga oma moon kaasa võtta. Programmi lõpus (alguspunkti või parkla läheduses) toimuvad kokkuvõtvad tegevused ning tagasisidering (15 min). 

Viimati uuendatud:

04.04.2021