Õppeprogramm elurikkus linnapargis
Tartu loodusmaja

Sissejuhatus

Tutvustavas arutlusringis tehakse ülevaade, mida tegema hakkame ja leitakse erinevusi pargi ja metsa vahel. Pakutakse vastused küsimusele, miks parke on linnas vaja.

Töö käik

  • Liigutakse ühiselt ringi ja vaadeldakse levinumaid puu- ja põõsaliike. Lehtpuud ja okaspuud. Heitlehised ja igihaljad puud. Kirjeldatakse ja võrreldakse puu ja põõsa erinevusi. Mis toimub taimedega kevadel? Kuidas muutub sügisel taimede elutegevus? 
  • Uuritakse nende aastaajalisi iseloomilikke tunnuseid (pungad, õied, lehed, seemned, viljad). Ringkäigul vaadeldakse põgusalt pargi erinevaid peenraid.
  • Kes veel lisaks inimesele pargis tegutsevad? Nimetatakse erinevaid linde, putukaid, usse, tigusid - keda võime pargis kohata. Kuidas mõjutavad erinevad aastaajad nende eluviise pargis. Lähemaks vaatluseks kasutatakse luupe vastavalt etteantud ülesandele/ülesannetele ja kirjeldatakse nähtut.
  • Koprapesa juures tehakse praktilisi uurimistegevusi. Otsitakse ja vaadeldakse vihmausse, tigusid, valikuliselt rohttaimi. Uuritakse kompostikaste. Pajutunneli läbimine ussiliikumisega. Mänguline tegevus koprarajal.
  • Liigutakse erinevate (sammudega, hüpetega, liigutustega) puuviljaaeda ja arutletakse, milliseid erinevaid viljapuid või marjapõõsaid siin tunneme ja nimetatakse vilju, mida toiduks tarvitame. Tegevusmäng „Puu kasvamine ja viljade valmimine“
  • Jõutakse vaateplatvormile. Tehakse põgus ilmavaatlus. Kas päike paistab, taevas on pilved, sajab vihma/lund, puhub tuul? Juhendaja tutvustab lastele anemomeetrit ja proovitakse teha võimalikult tugevat tuult.
  • Liigutakse treppidest alumisele pargi okaspuude alale. Siin arutletakse mille poolest kuused ja lehised erinevad, uuritakse puid ja käbisid lähemalt. Jagatakse rivina lapsed paaridesse ja kahte gruppi, mängitakse „Oravamängu“. Lapsed viivad teatemängu/võistluse põhimõttel käbid peitu ja püüavad käbid uuesti üles leida.
  • Vaadatakse üle pargi päikesekell ja päikeselise ilmaga määratakse kellaaeg.
  • Uuritakse elustikupuud ja arutletakse, millised liigid seda oma elutegevuseks kasutavad. Mängitakse tegevusmängu „Kes on pildil?“ Juhendaja valib lapse, kes võtab ühe pildi, koos pakutakse liigi nimi ja ühiselt tehakse liigile iseloomulikke häälitsusi, liigutusi, ...

Tagasiside

Lõpetuseks tehakse arutlusring ja lapsed ning õpetajad saavad anda tagasiside. Millised tegevused olid meeldivad, lõbusad, huvitavad või ebahuvitavad? Millised teadmised olid tuttavad, mida uut said lapsed teada? Mis jäi meelde?

Õpitulemused:

Õpilane
• viibib õuetegevuses, värskes õhus;
• oskab märgata looduse mitmekesisust ja eristada linnalooduse erinevust, muutusi looduses ja erinevaid aastaaegu;
• märkab ja tunneb erinevaid pargis tegutsevaid loomi ja linde ja teadvustab nende rolli ja vajalikkust linnalooduses;
• hoolib ja väärtustab elusloodust;
• tajub inimese ja looduse seoseid linnaruumis;
• osaleb aktiivselt ühistes grupitegevustes ja ühismängudes.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Toetab lasteasutuse riikliku ÕK keskkonnahariduslike väärtuste valdkondi. Mina ja keskkond. Mõistab ja tunneb ümbritsevat maailma terviklikult. Väärtustab keskkonda hoidvat mõtteviisi. Märkab nähtusi ja muutusi looduses.

Juhis õpetajale:

Õpetaja annab õpilastele positiivse eelhäälestuse avatud õpikeskondades tegutsemiseks. Õpetaja soovitab ilmale vastavat riietust. Vajadusel toetab ja juhendab õpilaste tegevust. Toetab tegevustes erivajadusega õpilasi

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Tellitav ka kohapeale õppeasutusse

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja park

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Õppeprogrammi detailne kirjeldus
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_elurikkus_linnapargis.pdf(45.96 KB)

Õppeprogrammi detailne kirjeldus

Viimati uuendatud:

18.02.2022