Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

Avinurme Elulaadikeskus

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

info@elulaadikeskus.ee
+372 552 1331 või 339 7435

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm käsitleb metsakülade elustiili, mis on läbi aegade olnud loodusega kooskõlas. Samuti tutvustab, kuidas loodus mõjutab inimeste elulaadi ja inimene looduses elavate liikide elulaadi. Õppeprogramm koosneb kolmest põhiosast. Tegevused: Õppeprogramm „Putukate elulaad“ tutvustab erinevaid putukaid, nende elupaiku, kuidas nad on mõjutanud inimeste elulaadi ja kuidas inimesed on mõjutanud nende elulaadi. Õpituba „Puust sündinud elu“ tutvustab lastele, mida erinevatest puudest käsitöömeistrid valmistavad ja miks just nendest puuliikidest. Uuritakse erinevate puutükkide mustreid läbi binokulaaride. Mis infot see meile puu kohta annab? Lisaks õpetatakse lihtsamaid puutöö võtteid. Ekspositsiooni „Jaht, kui elulaad“ käsitlus tutvustab metsloomi, nende eluviisi ning põhilist elupaika ehk metsa. Räägime sellest, kuidas jaht on mõjutanud imetajate elulaadi ja kuidas ulukid on mõjutanud inimeste elulaadi ning püüame saada aru, kuidas avinurmikud on jahist sõltunud.
Maksumus: 260.- eurot/1 grupp

Viimati uuendatud:

20.03.2020