Tee keetmine lõkkel
Ökokratt

Programmi eesmärk on tutvuda talvise loodusega. Matkame talvises metsas, otsime loomade tegutsemisjälgi. Uurime, kuidas loomad talveks valmistuvad ja kuidas nad talvel toituvad.   Süütame lõkke ja teeme teed.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
mänguoskused
sotsiaalsed oskused
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Programmi läbimisel laps
• oskab kirjeldada aastaringi looduses, teab, mis on talve osa selles;
• on tundma õppinud mõningaid metsale iseloomulikke taimi ja loomi; tunneb ära kuuse ja männi;
• teab, kuidas taimed ja loomad valmistuvad talveks ja kuidas nad talve üle elavad;
• on tutvunud loomade talviste tegutsemisjälgedega;
• teab, et vaarikavartest saab teed keeta;
• väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
• väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, väärtustab elusloodust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Valdkond Mina ja keskkond

Valdkond Liikumine

 

Meetodid:

Loodusmatk, õuesõpe, vestlus, mäng

Vahendid: 10 jäljeraamatut; mängu jaoks on juhendajal kaasas erinevate puude käbisid ja võrseid, erineva pinnaga kivikesi jm. 

Juhis õpetajale:

Palume valida õues viibimiseks sobiv, ilmale vastav riietus ja jalanõud. Soovitame lastele eelnevalt tutvustada programmi teemat ning asukohta, et neil oleks võimalus omandatud teadmisi looduses rakendada. Pärast õppekäiku on soovitav programmil kuuldut/nähtut k korrata ja kinnistada. Õppekäigu ajal on saatva õpetaja roll grupi jälgimine.

Ootame tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta. Seda saab anda läbi keskkonnahariduse portaali. Vahetut tagasisidet küsime õpetajalt ja lastelt ka programmist kokkuvõtet tehes.

Palume võileib ja jook kaasa võtta. Kodus reisikotti pakkides tuleks igaühel läbi mõelda, kuidas looduses korraldada lõunapaus nii, et ei tekiks mingeid jäätmeid.

 

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

170€

Lisainfo:

Metsaraja pikkus on 1 km. 

Programmi saab kohandada erivajadusega õpilastele, kuid kahjuks ei ole sobiv abivahendiga liikujatele. Erivajadustega õpilaste osalemise puhul palume teavitada keskust.

Soovi korral viime programmi läbi haridusasutustes või mujal soovitud asukohas.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Helgi Sammel: kõrgharidus metsainsener, loodusgiid noorsootöötaja, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Puhta Vee Teemapark

Läbiviimise asukoht:

59.055017725327, 26.002187349609

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

info@metsamoisa.ee
+372 513 2149

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – 15 min.

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Sissejuhatav mäng:  Kuula! Mis helisid sa  kuuled, kas tunned neid? Mis helid kuuluvad metsa, mis mujale? Kas tunned puid, taimi, mida enda ümber näed? Mine sulle tuttava puu juurde.

 

Tegevused

  • 10 min. Vestlus: nimetage 4 aastaaega! Mis iseloomustab iga aastaaega? Mõned puud on talvel rohelised, teised raagus. Igahaljad ja raagus puud. Mänd ja kuusk. 
  • 40 min. Loomariigi esindajate tegutsemisjälgede otsimine looduses – imetajad, linnud ja putukad. Erinevate loomade ja lindude poolt näritud käbid.

Mägra linnaku ja rebase uru külastus. Kas ja milliseid tegevusjälgi siin näeme?

Leitud jälgede kõrvutamine jäljeaabitsa piltidega.

  • 10 min. Mida loomad talvel teevad? Talveuni, taliuinak. Kuidas loomad ja linnud koguvad talvevarusid? Kas loomad vajavad talvist lisatoitmist? Milline on metsloomade roll inimese elus?
  • 30 min. Tegevused püstkojas. Lõkke tegemine – kuidas talvises metsas lõket süüdata? Mida peab lõkke tegemisel meeles pidama nii suvel kui talvel? Keedame vaarikavartest teed. Lõunapaus.

Kokkuvõte – 15 min;

Kokkuvõte õppekäigust. Õpitu kinnistamiseks mäng „Tunne loodust“

 

Viimati uuendatud:

22.03.2023