Elekter
Matthew Henry, Unsplash

Põnevas ja tempokas Rakett69-stiilis 3-st eri pikkusega praktilisest käed-küljes ülesandest koosnev töötuba. Ülesanded käsitlevad järgnevaid teemasid nagu taastuvenergia, loodusvarad energiaallikatena, taastuvad ja taastumatud loodusvarad, vooluring ja elektrijuhid, LED-labid ning +/- poolus. Lisaks aitab programm arendada oskusi nagu kavandamine, juhenditega töötamine, ehitamine, disain ning meeskonnatöö. Töötoad on koostatud vastavalt õppekavale ja õppeastmeti raskustase erineb. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment.

Töötuba on üles ehitatud nii, et kõigepealt selgitatakse teemadega seonduvat teooriat, antakse vajalikke vihjeid ning seejärel asuvad lapsed meisterdama ja ehitama, kasutades oma olemasolevaid teadmisi ja saadud teadmisi. Ülesande lõppedes antakse lastele selgitus, miks antud nähtus toimis ning millised on puutepunktid igapäeva eluga. Samasugune loogika on ka ülejäänud kahe ülesandega. Teadusstuudiote eesmärgiks on tekitada lastes huvi ning anda neile eduelamus. 

 

 

 

 

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane saab aru, mis on taastuvenergia ja kuidas seda kasutada, loodusvara energiaallikana, oskab koostada vooluringi, eristab elektrijuhte, saab aru +/- pooluse kontseptsioonist. Lisaks õpib kavandama, lugema juhendeid, planeerima projekte ning kasutama tööriistu.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus (elekter ja magnetism)

Meetodid:

Käed-küljes praktilised ülesanded, ehitamine, tööriistade kasutamine. Õpilased ehitavad ise antud materjalidest ja vahenditest vajalikud katsevahendid/ülesandevahendid, kasutades tööriistasid (nurgikud, mõõdulindid, akutrellid, noad, loodid, kruvid, kuum liim, juhtmed, klambrid jms vahendid on kõik kasutusel. Vastavalt laste vanusele jälgitakse, millised vahendeid kasutad antakse). 

Juhis õpetajale:

Õpetaja saab südamerahus jälgida toimuvat pealt, õppetoa juhendaja ülesandeks on kogu tegevuse korraldamine ja läbiviimine.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 h

Grupi suurus:

25

Hind:

250€

Lisainfo:

Ideaalne grupi suurus vahemikus 15-35 õpilast. Korraga saame vastu võtta 4 klassikomplekti jagu lapsi (4 stuudiot).

Läbiviimise koht:

Rakett69 Teadusstuudiod

Läbiviimise asukoht:

59.419509526873, 24.8082696

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

info@teadusstuudiod.ee
+372 5855 8933

Programmi läbiviija:

Juhendajad on kodulehel

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm toimub Rakett69 Teadusstuudiotes ning on kavas 2021. aastal. 

Viimati uuendatud:

06.05.2021