metskitsed. Aleksandr Kurnossov
Aleksandr Kurnossov

Õppeprogramm annab ülevaate sellest, millised ohud varitsevad meid Eesti looduses. Ohtlikud loomad ja putukad. Mürgised taimed ja seened. Müüdid ja tegelikkus. Kuidas looduses ohutult liikuda? Kuidas käituda ohuolukorras ja mürgistuse korral? Nendele küsimustele püüame leida üheskoos vastused.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab ja tunneb Eesti loodust paremini. Teab kuidas tagada enda, teiste ja looduse ohutus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loomad, meeled ja taju, putukad, seened, taimed, tervis ja ohutus.

Meetodid:

Programmi jooksul tutvutakse erinevate organismidega Eestimaa loodusest. Selgub, kes ja miks on neist tegelikult ohtlik. Looduses loeme looduse märke, tutvume erinevate meelte abil ümbritseva loodusega.  Eestimaa – ohtlik loodus?! programmis suunatakse lapsi vaatlema, märkama ja mõistma/lugema erinevaid jälgi looduses. Vaatleme loodust ja arutleme teemal ohutus loodus, inimese käitumismudeleid, oskused turvaliseks eluks koos loodusega. 

Juhis õpetajale:

Eelteadmised: loodusteaduste alused

Oskused: kuulamisoskus, mänguoskused Sobivad riided

 

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi.

Läbiviimise koht:

Iisaku looduskeskuses, Iisaku pargimetsas, metsas, kaitsealal, matkarajal

Läbiviimise asukoht:

59.4345984, 24.7201792

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Anne-Ly Feršel ja Veronika Plotnikova

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Lisa_oppeprogrammi_kirjeldus_Eestimaa_ohtlik_loodus
Author:
Anne-Ly Feršel
Lisa_oppeprogrammi_kirjeldus_Eestimaa_ohtlik_loodus.pdf(361.57 KB)

Õppeprogrammi "Eestimaa - ohtlik loodus?!" kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm annab ülevaate sellest, millised ohud varitsevad meid Eesti looduses. Ohtlikud loomad ja putukad. Mürgised taimed ja seened. Müüdid ja tegelikkus. Kuidas looduses ohutult liikuda? Kuidas käituda ohuolukorras ja mürgistuse korral? Nendele küsimustele püüame leida üheskoos vastused.

Viimati uuendatud:

18.02.2021