Juhis õpetajale:

Õuesõppeks sobiv riietus. Võimalik tellida toitlustust.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

Kohila Keskkonnahariduse Keskus

Maakond:

Raplamaa

Otsekontakt:

khk@kohila.edu.ee
+372 585 58040

Programmi läbiviija:

Meeli Jänes

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärgiks on mõista mulla füüsikalisi ja keemilisi omadusi. Õppida määrama mulla tüüpi ja selle mõju taimekasvatusele. Uurime EMÜ Mullamuuseumi Eesti muldade digitaalset kogu kasutades kodukoha muldasid. Teeme ise 1m sügavuse kaeve, määrame mulla horisondid, lõimise, mullatüübi, mõõdame mulla temperatuuri eri sügavustel, määrame mulla pH. Uurime mulla lõimise ja pH mõju taimekasvatusele. Seos õppekavaga: Biosfäär Õpitulemused Kursuse lõpus õpilane: 1) võrdleb keemilist ja füüsikalist murenemist, teab murenemise tähtsust looduses; 2) iseloomustab mulla koostist ja mulla kujunemist; 3) kirjeldab joonise põhjal mullaprofiili ning selgitab mullas toimuvaid protsesse; 4) tunneb joonistel ära leet-, must-, puna- ja gleistunud mulla.
Maksumus: 150 €

Viimati uuendatud:

20.03.2020