Eesti kaart

Programmi eesmärgid: Õpime tundma Eesti tähtsamaid veekogusid rõhuga Emajõel, Peipsil ja Võrtsjärvel. Õpime ilmakaari, kompassi kasutamist ja orienteerumist. Programmi osa on sõit viikingilaevaga Turm. Grupp jagatakse pooleks, mõlemad grupid läbivad vahetustega nii maapealse kui veepealse osa.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus  

I kooliaste:

2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

II kooliaste:

2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Juhis õpetajale:

Tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Võimalusel alustada teema tutvustaisega juba koolis, et looduses liikudes oleks õpilastel võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

225€

Lisainfo:

Riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud. Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Läbiviimise koht:

Lodjakoda (Tartu)

Läbiviimise asukoht:

58.391122625804, 26.7128876

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

2 juhendajat

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õpime tundma Eesti tähtsamaid veekogusid rõhuga Emajõel, Peipsil ja Võrtsjärvel

Räägime laevaga navigeerimisest

Õpime ilmakaari ning kompassi

Mängime maastikumängu

Maa peal:

 • Kaardi peal näidata jõed ja pikkused, järved (vs maailma pikimad ja laiemad jõed, maailma suurimad järved)
 • Euroopa kolm suuremat järve
 • Ilmakaared, orienteerumine, kompass, kaart
 • Maastikumäng – küsimused igas punktis jõgede-järvede kohta
 • väiksematele saab ilmakaari õpetada ilmakaarte vaiade järgi jooksumänguna

Laeva peal:

 • Miks jõgi voolab?
 • Ülemjooks, keskjooks, alamjooks – kus ja mis
 • Emajõgi detailides, Peipsi ja Võrstjärv
 • Mis teeb järvest järve, Läänemeri on ka vanasti järv olnud ja ega tänapäevalgi ühendust suurt ei ole
 • Tõusud, mõõnad
 • Laevaga navigeerimine

Viimati uuendatud:

08.02.2022