Vana-aja söögiaeg
Foto: CRJ Talumuuseumi pildipank (repro)

Programmi eesmärk on õppida hindama kohalikku toitu, Eesti söögitraditsioone ja  aastaaegade mõju meie toidulauale. 2016. aastal omistati programmile ökoturismi kvaliteedimärgis EHE. 

Programmi sisuks on toidu teekond laudast ja aiast kööki -  talust taldrikule. Kust ja kuidas tuleb toit meie lauale? Teeme ajarännaku 19 sajandisse - C.R Jakobsoni aega - mida ja kuidas siis söödi? Millised põlised eesti toiduained ja toiduvalmistamisviisid on säilinud meie menüüs tänaseni? Tutvustame ka juba unustatud toite, toidu aastaringi 19. saj. ja võrdleme seda toidu kättesaadavusega tänapäeval. Toidualaseid teadmised ja oskused saavad selgeks läbi praktiliste tegevuste. Osalejad saavad kaasa retseptide ja ülesannetega töövihiku.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Osaleja:
1) Võrdleb toidulauda minevikus ja tänapäeval
2) Tunneb toiduainete päritolu ja eelistab kohalikke toiduaineid
3) Hoidub toidu raiskamisest

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmis lõimuvad ajalugu, tööõpetus (kokandus), loodusõpetus, inimeseõpetus (toitumine).

Meetodid:

Aktiivloeng-ringkäik muuseumi territooriumil (jahuveski, laut, aed)

Praktiline tegevus- küpsetise tegemine, sügisel saagikoristus

Rollimäng - lauakatmine, söömine 19 saj. taluperena

Juhis õpetajale:

Mugavad riided ja jalanõud vastavalt ilmale

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

10€

Lisainfo:

Hind on inimese kohta.

Korraga saame võtta vastu 2 gruppi (50). Saatjad osalevad tasuta.

Toidlustus on hinna ja programmi aja sees.

Läbiviimise koht:

Muuseumi territoorium, rehetuba

Läbiviimise asukoht:

58.6776576, 25.2542976

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

kurgja@maaelumuuseumid.ee
445 8171, 5860 0025

Programmi läbiviija:

Muuseumipedagoog

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Seotud failid:

Eesti toidu aastaring talus
Author:
Piret Hion
CRJ Eesti toidu aastaring talus.docx(42.85 KB)

-

Pikk kirjeldus:


 

Viimati uuendatud:

24.10.2022