joonis maja, puude ja maapõue läbilõikega

Maavarade õppeprogrammis uurime milliseid maavarasid Eestis on, kuidas neid ammutatakse, milleks kasutatakse ja kuidas kaevandamisega seotud keskkonnamõju leevendatakse. Ettekanne, videoklipid, maavarade äratundmine rühmatööna, teadmiste kontroll viktoriinina.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Meetodid:

Ettekande kuulamine, rühmatöö, töölehe täitmine. 

Juhis õpetajale:

Läbitud varasemate klasside õppekava, oskus grupina töötada

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

koolis või looduskeskuses

Läbiviimise asukoht:

58.8761453, 26.2723687

Maakond:

Jõgevamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Elo Raspel

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

04.11.2020