joonis maja, puude ja maapõue läbilõikega

Maavarade õppeprogrammis osalejad saavad teada milliseid maavarasid Eestis on, kuidas neid ammutatakse, milleks kasutatakse ja kuidas kaevandamisega seotud keskkonnamõju leevendatakse. Loeng, maavarade äratundmine rühmatööna, teadmiste kontroll viktoriinina.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Juhis õpetajale:

Läbitud varasemate klasside õppekava, oskus grupina töötada

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

koolis või looduskeskuses

Läbiviimise asukoht:

58.876124078375, 26.272092131783

Maakond:

Jõgevamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Elo Raspel

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

16.10.2020