Tuulehaug
Mahe Metsalu

Õppeprogrammis tutvustame erinevaid kalaliike, kes elavad Eesti vetes, samuti arutleme, millised veekogud on üldse olemas, kus kalad elavad. Tutvustame kalade liigitust nende elupaikade järgi: merelise päritoluga, siirdekalad, mageveekalad. Uurime, millised näevad välja meie vetes elavad kalad, millised on nende eluks vajalikud tingimused, mida nad söövad ja kuhu rändavad. Kindlasti ei jäta rääkimata Läänemerest, tema olemusest, iseärasustest ja reostusest. Mängime maastikumängu ja õpilased saavad iseloomustada loosi teel valitud kala. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilane tunneb Eesti põhilisi kalaliike.
Õpilane suudab kaasa rääkida Läänemere ja kalaliikide mitmekesisusest.
Õpilane teab, kes on siirdekala, mageveekala ja merelise päritoluga kala.
Õpilane teab, mis kalad on olnud läbi aegade Eesti rannarahva toidulaual.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1 – 3 kl  I kooliaste – loodusõpetus – kalad, nende ehitus, välimus, elupaigad

4 – 6  kl  II kooliaste  - loodusõpetus - Läänemeri, elu Läänemeres, Eesti veekogud ja nende elustik

7 – 9 kl III kooliaste – bioloogia -  loodus ja keskkonnakaitse, kalade ehitus, välimus, kalad ja reostus, säästev areng

Meetodid:

PowerPoint esitlus, arutelu, maastikumäng, tööleht, viktoriin

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogrammi pikkus kokkuleppel 2 x 45 minutit.

Läbiviimise koht:

Viidumäe looduskeskus, kool

Läbiviimise asukoht:

58.298197144306, 22.099795120623

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)

Programmi läbiviija:

Mahe Metsalu, Keskkonnaamet

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Eesti kalad
Author:
Mahe Metsalu
oppeprogrammi kirjeldus Eesti kalad_0.pdf(434.75 KB)

Eesti kalad

Viimati uuendatud:

27.05.2020