Õpipädevused:

õpipädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4-6. klassi loodusõpetuse ainekava Kivimid ja kivistised. Loodusvarad / Maavarad

7-9.klassi geograafia ainekava Maa geoloogiline areng. Kivimite teke ja tüübid. Maavarad, nende teke ja kasutamine. Eesti geoloogiline ehitus, pinnavormid, Euroopa geoloogia.

Gümnaasiumi geograafia ainekava Litosfääri koostis. Laamtektoonika. Kivimite ringe. Erinevad kivimid ja maagid kui maavarad 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Särghaua õppekeskus, siseruumides

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

TTÜ Geoloogia Instituudi ja Särghaua õppekeskuse juhendajad

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammis käsitletakse Eesti geoloogilise ehituse põhijooni. Millised geoloogilised protsessid on kujundanud Eesti ala ja laiemalt kunagise Baltika kontinendi. Millist rolli on mänginud erinevatel geoloogilistel ajastutel valitsenud kliimatingimused ning meie paleogeograafiline asukoht erinevate kivimikihtide kujunemisel? Samuti uuritakse, kuidas saada informatsiooni maapõue ehitusest, mis on puursüdamik ja geoloogiline läbilõige. Praktilise tööna koostavad õpilased puuraugu geoloogilise läbilõike, mille alusel uurivad erinevanuseliste kivimikihtide levikut ja lasumustingimusi (sügavus, paksus, järjestus). Õppeprogrammi teises osas käsitletakse Eestis esinevate kivimite ja pinnakattesetete mineraalset koostist. Milliseid mineraale võib leida eri tüüpi kivimitest (liivakivi, karbonaatkivim, savikivim, põlevkivi) ning millised on enamlevinud mineraalid pinnakattesetetes. Praktilise tööna uurivad õpilased erinevaid kivimite ja setete proove mikroskoobi all ning määravad mineraale ja võimalikke teisi koostisosasid (fossiilid, orgaanika). Õppeprogrammi läbiviimise detailsed infomaterjalid, praktiliste tööde juhendid ja töölehed leiab õppematerjalidest!  

Viimati uuendatud:

16.09.2020