Juhis õpetajale:

Õpilased uurivad näitust väikestes rühmades peamiselt iseseisvalt, nutivahendi abil infot otsides ja salvestades. Kokkuleppel on võimalik saata õpilaste kogutud materjalid õpetajale e-posti teel. Õppeklassis mikroskoobiga töötamisel eeldame eelnevat mikroskopeerimise kogemust. Tunni juurde kuuluval töölehel on juhised järeltegevusele koolis.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Läbiviimise koht:

Eesti Tervishoiu Muuseum

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Tervishoiumuuseumi aastanäitus “Mina, superorganism” (kuni 30.08.2020) räägib bakterite ja inimese kooselust. Tutvustame kiiresti arenevat teadus- ja meditsiiniharu ning uurime, kuidas keha mikroobikooslused mõjutavad meie tervist ja heaolu. Näituse juurde kuuluvas tunnis tutvuvad õpilased juhendatud rühmatöö käigus mikrobioloogiaga, täpsemalt bakterite uurimisega eri teadusharudes. Grupitööks näitusel antakse igale rühmale tahvelarvuti, milles olev rakendus aitab infot koondada. Õppeklassis saab käed külge panna, valmistada preparaate, harjutada mikroskopeerimist ja analüüsida tehtud töö tulemusi. Tegevuste käigus lihvitakse koostööoskust ja digipädevusi. Muuseumitunni lõpuks on õpilased omandanud teadmiseid bakterite uurimise ja kasutamise kohta toiduainetööstuses ning meditsiinis. Samuti on noortel kujunenud arusaam enda mikrobioomi olulisusest ja viisidest, kuidas selle eest hoolt kanda.
Maksumus: 6€

Viimati uuendatud:

20.03.2020