Tervisemuuseumi hügieeni teematuba, esiplaanil vitriinis bakterite abil valmistatud toiduained, taustal valel seina info viiruste ja bakterite kohta.
Tõnu Tunnel

Viimastel aastakümnetel on tehtud inimese ja bakterite kooselust hulgaliselt avastusi, mis on muutnud nii teadmisi kui ka tehnoloogiaid ja seda sümbioosi pole kunagi varem peetud nii oluliseks kui praegu.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Juhis õpetajale:

Õpilased uurivad näitust väikestes rühmades peamiselt iseseisvalt, nutivahendi abil infot otsides ja salvestades. Kokkuleppel on võimalik saata õpilaste kogutud materjalid õpetajale e-posti teel. Õppeklassis mikroskoobiga töötamisel eeldame eelnevat mikroskopeerimise kogemust. Tunni juurde kuuluval töölehel on juhised järeltegevusele koolis.

Eeltegevustena sobivad ülesanded on kättesaadavad Tervisemuuseumi e-õppe veebis.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1,5 tundi

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

7€

Läbiviimise koht:

Eesti Tervishoiu Muuseum

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Viimastel aastakümnetel on tehtud inimese ja bakterite kooselust hulgaliselt avastusi, mis on muutnud nii teadmisi kui ka tehnoloogiaid ja seda sümbioosi pole kunagi varem peetud nii oluliseks kui praegu.

Muuseumitunnis tutvuvad õpilased juhendatud rühmatöö käigus mikrobioloogiaga, täpsemalt bakterite uurimisega. Grupitööks muuseumi püsinäitusel antakse igale rühmale tahvelarvuti, milles olev rakendus aitab vajalikku infot otsida. Õppeklassis saab käed külge panna, harjutada mikroskopeerimist, valmistada preparaate ja analüüsida tehtud töö tulemusi. Tegevuste käigus lihvitakse oma koostööoskust ja digipädevusi.

Muuseumitunni lõpuks on õpilased omandanud teadmiseid bakterite uurimise ja kasutamise kohta toiduainetööstuses ning meditsiinis. Samuti on noortel kujunenud arusaam enda mikrobioomi olulisusest ja viisidest, kuidas selle eest hoolt kanda.

Viimati uuendatud:

26.04.2022