Allikasoo
Mahe Metsalu

Võtame ette retke Viidumäe looduskaitseala allikasoosse. Tutvume Antsülusjärve rannaastanguga ja rändame kunagises merepõhjas, kuhu on tekkinud allikasood. Õpime tundma kaitsealuseid ja haruldasi liike. Räägime, miks ja milleks luuakse looduskaitsealasid ja kuidas käituda looduses, et kõigil oleks hea.  Samuti saame teada, kuidas on tekkinud allikasoo kooslus ning mille poolest erineb see tavalisest soost.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab eristada puisniitu metsast.
Õpilane teab, mis on tavalise soo ja allikasoo vahe.
Õpilane tunneb erinevaid taimi, sealhulgas haruldasi taimi ja kaitsealuseid taimi.
Õpilaen teab, mida tähendab "Igameheõigus" ja oskab looduses käituda vastutustundlikult.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1 - 3 klass I kooliaste - loodusõpetus -  taimed, seened, loomad, aastaajad, elupaigad, metsad, niidud, sood

4 - 6 klass II kooliaste - loodusõpetus - elu mitmekesisus, elu erinevates keskkonnatingimustes, taimed, loomad, linnud, seened, soode tekkimine ja tüübid, metsad, puisniidud, säästev tarbimine, inimene ja loodus

7 - 9 klass III kooliaste - bioloogia - taimede välisehitus, kasvukoht, tunnused, bioloogiline mitmekesisus, erinevad ökosüsteemid, ökoloogia ja elurikkus

Meetodid:

matk, arutelu, töölehe täitmine, taimede määramine, looduskoosluste võrdlemine, kasvukohtade võrdlemine

Juhis õpetajale:

Selga ilmastikule vastav riietus. Programmi toimumisaja sisse ei ole arvestatud söögipausi. Võimalus pidada pikniku parkla lähedal asuvas puhkekohas. Võimalusel saab külastada Rauna vaatetorni ja püsinäitust.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Viidumäe LKA Allikasoo õpperada

Läbiviimise asukoht:

58.298168338212, 22.099811874364

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)

Programmi läbiviija:

Mahe Metsalu, Keskkonnaamet

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Avastusretk allikasoos
Author:
Mahe Metsalu
õpperogrammi kirjeldus avastusretk allikasoos.pdf(497.35 KB)

Allikasoo

Viimati uuendatud:

25.05.2020