Juhis õpetajale:

Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

80

Läbiviimise koht:

Sagadi metamuuseum, looduskool, Altja loodusrada

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

sagadi.looduskool@rmk.ee
513 7405 Tiina Reintal; 512 5727 Tiina Jamsja

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Avastuslik ja uurimuslik tutvumine Lahemaa looduse ja kultuuripärandiga Sagadi looduskoolis ja metsamuuseumis ning Altja loodusrajal. Väikestes rühmades ülesandeid lahendades, tutvutakse metsamuuseumi ekspositsiooni ja looduskooli vahenditega. Maastikumäng viib metsa, jõe ja mere äärde ning paneb mõtlema inimese ja looduse seostele. Sisu 1. Sissejuhatus, kodukord 2. Tegevused Sagadi metsamuuseumis Rühmad lahendavad ülesandeid, mis on seotud näitustega Mets toidab ning Sääskedega sõjas ja rahus 3. Tegevused Sagadi looduskoolis Erinevaid õppevahendeid ja-materjale kasutades, lahendatakse ülesandeid, mille teemadering on Eluslooduse süsteem, Elurikkus, Ökosüsteemi teenused 4. Maastikumäng Altja loodusrajal Maastikumängu teemaks on Lahemaa looduse mintmekesisus ja inimmõju Eesmärgid Õpilane: 1) teadvustab looduse ja ühiskonna vastastikuseid seoseid 2) määrab ning analüüsib keskkonnaprobleeme, eristab neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset komponenti 3) mõistab organismide omavahelisi suheteid ja seoseid eluta keskkonnaga 4) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi Seos õppekavaga PK bioloogia teemad: Kooslused, organismidevahelised suhted; Ökoloogia ja keskkonnakaitse Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng; Tervis ja ohutus  
Maksumus: 7 eurot osaleja

Viimati uuendatud:

20.03.2020