Juhis õpetajale:

Klassile saadetakse tutvumiseks materjali, mis tuleks enne programmi päeva õpilastele edastada.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

40

Läbiviimise koht:

Kooli lähedal selleks sobivas ruumis või, klassiruumis

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusainete magister

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

IMG_3737a_v
Author:
Pokumaa
IMG_3737a_v.jpg(1.31 MB)

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased oskavad leida kirjalikest materjalidest vajaliku info, näevad probleemi erinevaid tahkusid, oskavad teisi kuulata ja oma seisukohti esitada ning kaitsta, pidada läbirääkimisi, teha koostööd. Õpilased saavad uusi teadmisi metsa kohta. Programmi kirjeldus: Tegemist on haridusliku rollimänguga. Õpilaste ülesandeks on kehastuda erinevateks metsaga seotud huvigruppide esindajateks ja leida lahendus metsa majandamise suhtes. Enamik materjale saadetakse õpilastele ette, et nad saaksid juba kodus ennast taustaga kurssi viia. Täpne instrueerimine toimub juba kohapeal. Tagasiside: Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste tööd, mis annab võimaluse programmis alustatuga koolitunnis edasi minna. Kasutatavad õppemeetodid: hariduslik rollimäng, grupitöö. Seos riikliku õppekavaga – III kooliaste loodusõpetus: elus- ja eluta looduse seosed; bioloogia:  taimede tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse; geograafia: loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.
Maksumus: 150 eurot klassi kohta Tallinnas, väljaspool Tallinnat 200 eurot klassi kohta.

Viimati uuendatud:

20.03.2020