Õppepäeval valminud seebid.
Anne Teigamägi

Seitsmetunnine õppepäev Saaremaa Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskuse laboris kuni 12 osalejale.

Õppepäeval tutvutakse teoreetiliselt ja tehakse praktiliselt valmis erinevad igapäevaelus kasutatavad ained: külmprotsess-meetodil seebid; näokreem ilma säilitusaineteteta; vannipallid ja vastavalt soovile kas deodorant või sääsetõrjevahend.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilased oskavad käsitleda laborivahendeid, teavad milliseid lähteaineid on vaja kreemi, seebi, vannipallide ja sääsetõrjevahendi valmistamiseks, tunnevad ohutustehnika nõudeid ohtlike kemikaalide käsitlemisel, kasutavad isikukaitsevahendeid laboris töötamisel (kittel, kindad, kaitseprillid), tunnevad laborinõusid, oskavad tööjuhendi järgi töötada ja saavad teadmise, et mõningaid igapäevaselt kasutatavad aineid on võimalik ka kodustes tingimustes ise valmistada.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Keemia 8. kl: Kemikaalide kasutamine laboritöödes ja argielus. Ohutusnõuete järgimise vajalikkus. Tähtsamad laborivahendid (katseklaas, keeduklaas, kolb, kaal, pipett) ning nende kasutamine praktilistes töödes. Lahused ja pihused, pihuste alaliigid (vaht, aerosool, emulsioon, suspensioon), Ohutusnõuded tugevaid aluseid (leelisi) kasutades. Hapete reageerimine alustega, neutralisatsioonireaktsioon.

Keemia 9. kl: Energia eraldumine ja neeldumine keemilistes reaktsioonides, ekso- ja endotermilised reaktsioonid.

Keemia 10. kl: Ekso- ja endotermilised rektsioonid. Ainete lahustumisprotsess. Metallid ja nende ühendid igapäevaelus ning looduses. 

Keemia 11. kl: Süsivesinikud ja nende derivaadid looduses ning tööstuses. Orgaanilised ühendid elusorganismides: rasvad, sahhariidid, valgud. rasvade aluseline hüdrolüüs.

Meetodid:

grupitöö, praktiline individuaalne töö

Sihtgrupp:

Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

7 tundi

Grupi suurus:

12

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

288€

Lisainfo:

Ühe osaleja maksumus on 24.-

Läbiviimise koht:

SÜGi keskonnahariduskeskuse labor

Läbiviimise asukoht:

58.259525972474, 22.489191998672

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Anne Teigamägi

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Seitsmetunnine praktiline õppepäev Saaremaa Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskuse laboris sisaldab nelja erineva argielus kasutatava keemiatoote valmistamist koos teoreetilise ülevaatega teemadesse: 2 tundi – seebi valmistamise praktiline õpituba (rühmatöö). Õpitoas valmistatakse külmprotsessi meetodil 2-3 liikmelistes gruppides rasvast ja seebikivist klassikalisi seepe. Õpitoas tutvustatakse laboritehnikat, ohtlikke aineid ja ohutustehnikat, eksotermilisi protsesse, klassikalise seebi lähteaineid. 2 tundi – kreemi praktiline õpituba (rühmatöö). Õpitoas tutvutakse oomega-3 ja oomega-6 rasvahappeid, erinevate rasvade mõju organismile, emulsioone ja emulgaatoreid, sünteetilisi ja looduslike kreemide koostisosi. Valmistatakse looduslikest koostisosadest kreem 2-3 liikmelistes gruppides. 1 tund – loodusliku sääsetõrjevahendi praktiline õpituba (või deodorandi) valmistamise õpituba. Õpitoas tutvutakse looduslike ja sünteetiliste sääsetõrjevahendite erinevustega ja valmistatakse looduslik säästõrjevahend. 2 tundi – vannipallide valmistamise praktiline õpituba Õpitoas tutvutakse keemia põhitõdedega - aluse ja happe reaktsioon erinevates argielulistes ainetes. Valmistakse 2-3 vannipalli erinevate looduslike lõhna- ja värvainetega. Sisaldab: juhendid ja õppevahendid, lühikese teoreetilise kursuse koos praktiliste rühmatöödega 

Viimati uuendatud:

16.04.2020