Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Läbiviimise koht:

Koolis

Maakond:

Võrumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Helen Kivisild

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi abil – mõistetakse, et jäätmed on ainult inimeste tekitatud probleem. Looduses toimub ainete ringlemine ja jäätmeid ei teki. – teadvustatakse, et kodune jäätmete liigiti kogumine ning õigesse konteinerisse viimine on ainuõige käitumine lisaks jäätmetekke vähendamisele, taas- ja korduvkasutamisele. Jäätmete liigiti sorteerimine aitab ringmajandusel toimida (loodusliku ainete ringlemise näitel). Tunnis: – näitlikustatakse ainete ringlemise põhimõtteid taimede, loomade ja inimeste elus – saadakse aru, et jäätmed tekivad ainult inimese elutegevusel – mõistetakse, et jäätmete sattumine tagasi aineringlusesse oleneb ainult inimese teadlikkusest ja tahtest (ringmajandus). – korratakse üle jäätmete liigiti sorteerimise põhimõtted (jäätmed on materjal, millest saab teha uusi tooteid) – näited toodetest, mis on tehtud jäätmetest.
Maksumus: Tasuta

Viimati uuendatud:

20.03.2020