Punarind
Kauri Kivipõld

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. 

Õppeprogramm algab sissejuhatava osaga klassiruumis. Juhendaja selgitab aialinnuvaatluse põhimõtteid ja koos harjutatakse ka lindude määramist piltide järgi. Seejärel lähevad õpilased koos juhendajaga Eesti Vabaõhumuuseumi territooriumile. Õpilased jagatakse gruppidesse ja iga grupp saab endale kindla vaatlusala. Õpilased märgivad üles kindla aja jooksul nende vaatluspiirkonnas nähtud linnud, juhendajad liiguvad gruppide vahel ning abistavad lindude määramise juures. Pärast tehakse ühiselt kokkuvõtteid.Tagasiside:Programmi lõpus teeb juhendaja programmi kohta kokkuvõtte ning annab õpilastele ja õpetajale tagasisidet.

Õpitulemused:

Õpilased märkavad ja tunnevad tavalisi meie lähiümbruses elavaid ja lendavaid linde, eristavad erinevaid liike, teavad, kuidas linnuvaatlust läbi viiakse ja mis infot lindude arvukuse muutus keskkonna kohta näitab.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

loodusõpetus: inimene uurib loodust, bioloogia – selgroogsete loomade tunnused.

Meetodid:

aktiivõpe, õuesõpe, avastusõpe, grupitöö.

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad

Hind:

300€

Läbiviimise koht:

Eesti vabaõhumuuseum

Läbiviimise asukoht:

59.3985536, 26.2766592

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

01.06.2020