Abruka salumets juunis
Marko Vainu

Õppeprogrammis tutvutakse Abruka saare loodusega. Toimub õppekäik kaitsealuses 200 aastaste  pärnadega  laialehises salulehtmetsas, kus tutvutakse metsatüüpi iseloomustava rindelisusega ja  vastavate liikidega ning õpitakse leidma organismidevahelisi suhteid. Lisaks salumetsale toimub ka õppekäik rannaniidule, kus  tutvutakse  iseloomulike liikidega, hinnatakse rannaniidu seisundit ja inimtegevuse mõju. Vana sadama lähedal asuvast linnuvaatlustornist  on võimalik vaadelda  lisaks erinevatele veelindudele ka merikotkaid ja hülgeid.   

Abruka looduskaitseala asub Liivi lahe Abruka, Kasselaiu ja Linnusitamaa saartel.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus

Õpitulemused:

Õpilased tunnevad salumetsa ja rannaniidu taimestikku, Abruka eriilmelist loodust ja selle säilitamise põhjuseid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste: elutingimused metsas, metsarinded, selgrootud ja linnud metsas, imetajad metsas, metsade tähtsus ja kasutamine, inimese mõju keskkonnale. III kooliaste:  taimede kohastumused tolmlemiseks ja levimiseks, samblike mitmekesisus,  bioloogilise mitmekesisuse tähtsus. Gümnaasium: biootiliste ökotegurite mõju organismide erinevates kooseluvormides, ökosüsteemi struktuur ning selles esinevad vastastikused seosed, toiduahela peamiste lülide – tootjate, tarbijate ja lagundajate – omavahelised toitumissuhted, liikide hävimist põhjustavad antropogeensed tegurid ning liikide kaitse võimalused, bioloogilise mitmekesisuse kaitse vajadus ja meetmed.

Meetodid:

Matk metsas ja rannaniidul, vaatlus, liikide määramine, praktilised ülesanded, töölehe täitmine

Juhis õpetajale:

Paaditransport Abrukale toimub Roomassaare sadamast ja paaditransport tuleb kapteniga ise kokku leppida. http://www.abrukainfo.eu/abruka-postipaat/

Edasi-tagasi sõidu maksumus on 300 eurot. Kuna paat mahutab 24 inimest, siis grupi suurus koos õpetajatega saab olla maksimaalselt 24.

Paadisõit Abruka ja Roomassaare vahel kestab pool tundi.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi

Hind:

150€

Lisainfo:

6.-12. klassile, kuni 22 õpilast (+ 2 täiskasvanut, rohkem laevale ei mahu)  

Läbiviimise koht:

Abruka saar

Läbiviimise asukoht:

58.150544643313, 22.509378455913

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Gerta Nurk

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

21.12.2020