foodweb
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õpetaja käsiraamat koosneb neljast peatükist, mis keskenduvad erinevatele teemadele: saasteained toidus; toidu olelusring ja keskkonnamõju; toidu, tervise ja keskkonnaga seotud mõistlike valikute tegemine ning Läänemeri ja toidu tootmine. Materjal sisaldab juhendeid õpetajale ning töölehti ja rühmatööülesandeid õpilastele. Õppevahendid põhinevad projekti FOODWEB - Läänemere keskkond, toit ja tervis: harjumustest teadlikkuseni” raames koostatud veebirakendustel ja muudel materjalidel, mis on tasuta kättesaadavad veebilehel.

placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Veebipõhine õppematerjal: Mereorganismide kultiveerimine

Õpiobjektis kirjeldatakse erinevate mereorganismide kasvatamist kultuuris ja sellega seoses tekkivaid probleeme.
Märksõnad: austrikasvatus, kalakasvatus, krevetikasvatus, pärlikasvatus, vesiviljelus, vetikakasvatus.