kalanduse mäng
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Kalanduse teabekeskuse algatusel on valminud võistluslik mälumäng "Tunne Eesti kalandust!". Mängides ja 200 trikiga küsimusele vastates saad katsuda oma teadmisi kalapüügist ja veeasukate iseärasustest, põigates kalanduse ajalukkugi.

rannakalur
Sihtgrupp: Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Koostöös Menu Kirjastusega ja Eesti Mereakadeemiaga valmis e-õppematerjal rannakaluritele ja teistele rannakalandusest huvitatuile. Teoreetilised materjalid on illustreeritud joonistega, lisaks ilmestab neid suur hulk videoid. Õppematerjal annab võimaluse testida enda teadmisi kordamisküsimuste abil. E-õppematerjal põhineb rannakalur, tase 4 kutsestandardi kompetentsusnõuetel.

placeholder
Sihtgrupp: Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

HAPNIK JÄRVEDES

Õppeaine „Limnoloogia ja hüdrokeemia“ raames käesoleva õpiobjekti läbitöötamine annab tudengile baasteadmised gaaside lahustumisest vees ja hapniku rollist järve ökosüsteemis. Õpiobjekti eesmärgiks on toetada õppeaine omandamist ja soodustada üliõpilaste iseseisvat tööd.

placeholder
Sihtgrupp: Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Peipsi järve suurtaimestik

Õpiobjekti eesmärgiks on tutvustada Peipsi järve suurtaimestikku ja selle seiret.

 

placeholder
Sihtgrupp: Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Taimesüstemaatika põhimõisted

Täiendav õppematerjal, mis aitab aru saada taimesüstemaatikas kasutatavatest olulisematest taimenimede ja taksonitega seotud terminitest. Peale materjali omandamist teab õppija, mida tähendavad lühendid taimede teaduslikes nimedes, mida näitavad taksonite nimetuste lõpud, kuidas antakse taimedele nimesid, kust leida taimede eestikeelseid nimesid jne.