placeholder
Sihtgrupp: Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

HAPNIK JÄRVEDES

Õppeaine „Limnoloogia ja hüdrokeemia“ raames käesoleva õpiobjekti läbitöötamine annab tudengile baasteadmised gaaside lahustumisest vees ja hapniku rollist järve ökosüsteemis. Õpiobjekti eesmärgiks on toetada õppeaine omandamist ja soodustada üliõpilaste iseseisvat tööd.

placeholder
Sihtgrupp: Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Peipsi järve suurtaimestik

Õpiobjekti eesmärgiks on tutvustada Peipsi järve suurtaimestikku ja selle seiret.

 

placeholder
Sihtgrupp: Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

VEE LIIKUMISED

Õppeaine „Limnoloogia ja hüdrokeemia“ raames käesoleva õpiobjekti läbitöötamine annab tudengile algteadmised vee erinevatest liikumisvormidest järvedes. Õpiobjekti eesmärgiks on toetada õppeaine auditooriumivälist omandamist ja soodustada üliõpilaste iseseisvat tööd.