ahh soo
Eestimaa Looduse Fond
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Eestimaa Looduse Fond (ELF) esitleb üheksast õppefilmist koosnevat seeriat „Ah soo!”, mis tutvustab mängulises võtmes soo eri tahke. 

Filmid on loodud õppetööd toetavaks materjaliks, kuid sobivad vaatamiseks ka teistele soohuvilistele. Iseäranis hästi sobivad filmid vaatamiseks alates viiendast klassist, mil käsitletakse soid õppekavas kõige põhjalikumalt. Filmide ülesehitus on õpetlik-arutlev, klippide pikkus jääb 4-15 minuti vahele ning kõik filmid lõppevad paari kinnistava lausega.

Maakond: Tartumaa
konnad teel
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Tegemist on õppematerjaliga, mis tutvustab kahepaiksete olulisust; tegureid, miks nende arvukus pidevalt väheneb; millised kahepaiksete liigid kevaditi Eestis massiliselt rändavad; lühidalt organisatsioonist ELF (Eestimaa Looduse Fond). Materjale on eelkõige kasutatud konnade kevadise rände eelselt üldhariduskoolides läbi viidud infotundides, mida ELF-i projekti "Konnad teel(t)" raames kasutati 2014. aastal.

Maakond: Tartumaa
konnad teel
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Materjal valmis koolides toimunud infopäevadeks kahepaiksetest ja nende rändest Eestimaa Looduse Fondi projekti "Konnad teel(t)" 2014 käigus, mida rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Maakond: Tartumaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Maakond: Tartumaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Räägitakse meie kahepaiksetest, neid ohustavatest teguritest, liikide määramisest, kahepaiksetest maailmas. Materjal valmis Eestimaa Looduse Fondi projekti "Konnad teel(t)" 2014 käigus, mida rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Maakond: Tartumaa