raba
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Keskkonnaameti poolt väljatöötatud sooteemalised õppeprogrammid ja töölehed.

  puittaimed
  Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
  Lühikirjeldus:

  Projekti “Puittaimed pargis ja park kui kooslus” eesmärgiks on tutvustada Eesti Põllumajandusmuuseumi looduskaitsealuses pargis kasvavaid puittaimi, nende kasvunõudeid ning seost teiste pargis elutsevate liikidega ja anda ülevaade pargi kui koosluse elurikkusest ja inimese (kasulikust kui ka kahjulikust) mõjust pargi elustikule. Projekti raames on valminud metoodiline õppematerjal-töövihik pargipuude ja pargi elurikkuse õpetamiseks esimesele ja teisele kooliastmele. 

  Maakond: Tartumaa
  placeholder
  Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
  placeholder
  Sihtgrupp: Lasteaed
  Lühikirjeldus:

  Kursuse „Keskkonna- ja säästva arengu teema lõimimisest õppe- ja kasvatustegevusse koolieelses lasteasutuses“ kodutöö/projekt

  placeholder
  Sihtgrupp: Gümnaasium
  Lühikirjeldus:

  5 õpilaste töölehte (ja õpetaja juhendit) keskkonnakeemia teemadel:

  • Aktiivsüsi & pestitsiidid
  • Jõgede reostus
  • Mulla pH
  • Reovee puhastamine
  • Õlireostus & veetaimed
  Maakond: Tartumaa