kliimamuutused ja polaarloomad
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Käesolev õppematerjal on koostatud eesmärgiga toetada üldhariduskoolide õpetajaid kliima, elurikkuse ja tarbimise teemade käsitlemisel esimeses kooliastmes, rakendades selleks aktiivõppe meetodeid. Materjali saab kohandada ka alushariduses kasutamiseks. 

Maakond: Tartumaa
õppeaia rajalise abimaterjal
Maaülikooli Mahekeskus
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeaia loomise abimaterjal keskendub kooli ja lasteaia tingimustesse sobivatele taimekasvatuse lahendustele, aga neid teadmisi saab kasutada ka era- või kogukonnaaias toimetades. Ligi sajaleheküljelise materjali koostas Anneli Ehlvest Tartu loodusmajast.

Maakond: Tartumaa
mission terra
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Missioon Terra on interaktiivne, hariduslik meeskonnamäng, mis käsitleb kliimamuutuste, säästliku ressursikasutuse, rahu, konfliktide, rände ja territooriumide hõivamise teemasid. Mäng on eestindatud versioon aastatel 2014-2016 loodud mängust Mission Z: One Last Chance.

Maakond: Tartumaa
linnuvaatlused
Tartu loodusmaja
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Maakond: Tartumaa
fenoloogilised vaatlused
Tartu loodusmaja
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Maakond: Tartumaa