Kaugseire satelliit Sentinel-2
ESA
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustakse kaugseire olemust ning selle erinevaid uurimisobjekte ning nähtusi. Programmi jooksul antakse ülevaade kaugseire teadusvaldkonnast ja rakenduste tulevikuperspektiivist. Isevalmistatud spektromeetriga uuritakse erinevate pindade kiirgus- ja neeldumisspektreid. Satelliit kaugseire võimaldab teadlastel jälgida meie planeet Maa tervislikku olukorda, likvideerida katastroofe kiiremini või neid ära hoida.

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks õpilasgrupiga, mis on jagatud viide rühma. 

Maakond: Tartumaa
Kosmosetehnoloogia
freepik.com
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustatakse kosmosetehnoloogia olemust, selle erinevaid uurimisvaldkondi ja rakendusi ning mõju keskkonnale. Isevalmistatud raketi abil uuritakse raketilennu stabiilsust ja pikkust massist ja tasakaalu punktist tulenevalt.

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks õpilasgrupiga, mis on jagatud viide rühma. 

Maakond: Tartumaa
Satelliitide nn keskpäevane rong
NASA
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi materjalide eesmärgiks on tutvustada satelliitide olemust, ehitust ja tööpõhimõtet. Tutvutakse programmeerimise ja lihtsamate elektriskeemide põhitõdedega ning dekodeeritakse satelliidi sõnum.

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks õpilasgrupiga, mis on jagatud viide rühma.

Maakond: Tartumaa
Satelliitide nn keskpäevane rong
NASA
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi materjalide eesmärgiks on tutvustada satelliitide olemust, ehitust ja tööpõhimõtet. Tutvutakse programmeerimise ja lihtsamate elektriskeemide põhitõdedega ning dekodeeritakse satelliidi sõnum.

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks õpilasgrupiga, mis on jagatud viide rühma.

Maakond: Tartumaa
Kosmosetehnoloogia
freepik.com
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustatakse kosmosetehnoloogia olemust, selle erinevaid uurimisvaldkondi ja rakendusi ning mõju keskkonnale. Isevalmistatud raketi abil uuritakse raketilennu stabiilsust ja pikkust massist ja tasakaalu punktist tulenevalt.

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks õpilasgrupiga, mis on jagatud viide rühma. 

Maakond: Tartumaa