rannikuvaatluste määramiskomplekt
Tartu loodusmaja
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti (The Baltic Sea Project) kodanikuteaduse programmi „Rannikuvaatlused“ õppematerjal - juhend õpetajale, määramislehed ja pildikaardid.

Juhendmaterjalist leiab: sissejuhatus harrastusteadusesse ja programmi tutvustus, praktilised tööjuhendid, asukoht ja koordinaatide määramine, veeohutus. Ilm, temperatuur ja soolsus ning nende mõõtmine, vee-elustiku korjamine ja määramine, andmete sisestamine, prügi korjamine, mikroprügi leidmise juhend. Õpetaja abi - õppesisu ja taustainfo erinevatele õppeastmetele.

Lisaks Läänemere liikide määramiskomplekt, miskoosneb tavalisemate Eesti rannikuvees esinevate vetikate, õistaimede ja selgrootute pildikaartidest ning määramislehtedest.

Väljaandja: Tartu loodusmaja, 2022

Koostajad: Karin Keert, Maria Ivanova, Helen Orav-Kotta

Maakond: Tartumaa
placeholder
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Mereteemaline õppematerjal Elurikkus meres ja rannikul. Keskkonnaprobleemid

placeholder
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õpimapp annab ülevaate rannikule iseloomulikust elukooslusest ja selgitab mõistet mererand. Õpimapp tutvustab Läänemere imetajaid ja riimveele iseloomulikke rannikumere selgrootuid. Samuti antakse lühiülevaade makroskoopilistest vetikatest ning nende vööndilisusest. Välja on jäetud linnud ja kalad, kuna need teemad vajaksid eraldi käsitlemist. Õpimapp on loodud õppe eesmärgil suvise õppelaagri jaoks Pärnu mererannas.

Maakond: Pärnumaa