rannakalur
Sihtgrupp: Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Koostöös Menu Kirjastusega ja Eesti Mereakadeemiaga valmis e-õppematerjal rannakaluritele ja teistele rannakalandusest huvitatuile. Teoreetilised materjalid on illustreeritud joonistega, lisaks ilmestab neid suur hulk videoid. Õppematerjal annab võimaluse testida enda teadmisi kordamisküsimuste abil. E-õppematerjal põhineb rannakalur, tase 4 kutsestandardi kompetentsusnõuetel.

placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Veebipõhine õppematerjal: Mereorganismide kultiveerimine

Õpiobjektis kirjeldatakse erinevate mereorganismide kasvatamist kultuuris ja sellega seoses tekkivaid probleeme.
Märksõnad: austrikasvatus, kalakasvatus, krevetikasvatus, pärlikasvatus, vesiviljelus, vetikakasvatus.

placeholder
Sihtgrupp: Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Veebipõhine õppematerjal: Lammaste pügamine ja villa esmane käitlemine

Õpiobjekti läbinu:
- on tutvunud lambapügamise meetoditega ja villa esmase käitlemise töövõtetega;
- omab ülevaadet lammaste pügamisest ja villa käitlemisest ;
- omab võimalust enesekontrolliks.

placeholder
Sihtgrupp: Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Veebipõhine õppematerjal: Lambakasvatussaadused

Õpiobjekti läbinu:
- on tutvunud lambakasvatussaadustega;
- omab ülevaadet lambakasvatussaadustest;
- on tuttav lambakasvatussaadustega;
- omab võimalust enesekontrolliks.

placeholder
Sihtgrupp: Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Veebipõhine õppematerjal SAMBLAD

Täiendav õppematerjal, mis aitab saada ülevaadet sammaldest.

Peale õpiobjektiga tutvumist:

  • omab üliõpilane ülevaadet sammalde ja soontaimede erinevustest;
  • omab ülevaadet sammalde süsteemist;
  • teab sammalde hõimkondade tunnuseid ja nendega seotud termineid.