Kui taimed räägivad ja lapsed kuulavad
Katrina Tang
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Vabavaralise audiovisuaalse audiogiidi eesmärk on pakkuda Pernova Loodusmaja kodulehe/ maja külastajale elamuslikku ja õpetlikku ülevaadet 3 erineva kliimavöötme taimedest ning nende tähtsusest looduses neljas erinevas keeles (eesti, vene, soome, inglise).

Õppematerjalis omandatud teadmisi saab kontrollida töölehtede abil. Töölehed on loodud erinevatele kooliastmetele ja seotud RÕK-ga.

Audiogiid

Õppematerjali loomist rahastas Keskonnainvesteeringute Keskus ja Pärnu Linnavalitsus.

Maakond: Pärnumaa
placeholder
Sihtgrupp: Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Peipsi järve suurtaimestik

Õpiobjekti eesmärgiks on tutvustada Peipsi järve suurtaimestikku ja selle seiret.

 

placeholder
Sihtgrupp: Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Taimesüstemaatika põhimõisted

Täiendav õppematerjal, mis aitab aru saada taimesüstemaatikas kasutatavatest olulisematest taimenimede ja taksonitega seotud terminitest. Peale materjali omandamist teab õppija, mida tähendavad lühendid taimede teaduslikes nimedes, mida näitavad taksonite nimetuste lõpud, kuidas antakse taimedele nimesid, kust leida taimede eestikeelseid nimesid jne.  

placeholder
Sihtgrupp: Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

TAIMEDE MÄÄRAMISTUNNUSED

Täiendav õppematerjal, mis aitab aru saada taimede määramisel kasutatavatest terminitest Õppija saab seletavate tekstide, skeemide ja taimepiltide abil selgeks taimede morfoloogilised tunnused, mida kasutatakse määramistabelites taimede määramisel ja liigikirjeldustes. Omandatud teadmisi on kohe võimalik rakendada (enesekontroll!) näiteks interaktiivset Eesti taimede e-määrajat kasutades.

placeholder
Sihtgrupp: Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

METSAMARJAD

Õpiobjekt annab teoreetilised teadmised Eesti metsades kasvavatest marjataimedest. Kirjeldatakse looduslike marjade kasvatamisega seotud erinevaid aspekte lähtuvalt taimest ja kasvukeskkonnast. Üliõpilased saavad teadmised probleemidest marjametsades ja levinumate metsamarjadega rajatud istandiku rajamisest ja majandamisest.